Menu

Laatste nieuws

1
Afroming fosfaatrechten naar 10% 3-5-2022

Het afromingspercentage bij overdracht van fosfaatrechten is van 20% naar 10% verlaagd. Dat geldt bij zowel overdrachten van koop als lease. De regeling is inmiddels in werking getreden. Niet de melding bij RVO is bepalend, maar de datum van overdracht door RVO. Afromingsvrij leasen Eerder de...

1
Fosfaatrechten afromingsvrij verleasen 14-4-2022

Het is nu mogelijk om maximaal 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Volgens RVO is het vanaf half april mogelijk deze leasemeldingen te doen. Het is mogelijk om reeds gemelde overdrachten te herzien. Een verleaser kan aan meerdere partijen 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij verleasen. ...

1
Vergroeningseisen 2022 17-3-2022

Vanwege onzekerheid over derogatie en/of grondstoffenmarkt is het mogelijk dat u het teeltplan wilt wijzigen. Om voor vergroeningsbetaling in aanmerking te komen moet het bedrijf voldoen aan de vergroeningseisen. In dit artikel belichten we de vergroeningseisen. De GLB-subsidies bestaan uit een b...

1
Gecombineerde Opgave 2022 3-3-2022

Het invullen van de Gecombineerde Opgave (GO) kent dit jaar grotendeels dezelfde vragen als in voorgaande jaren. Het belang voor landbouwers ligt vooral bij de mestplaatsingsruimte en het verkrijgen van landbouwsubsidies. De GO verdient daarom uw aandacht. In dit artikel richten we ons in het kor...

1
Extern salderen stikstof Gelderland 17-2-2022

Provincie Gelderland heeft de beleidsregels voor stikstof aangepast. Sinds 9 februari 2022 is extern salderen mogelijk. Een belangrijk verschil met andere provincies is de sloopverplichting voor stoppende bedrijven. Met deze nieuwe beleidsregels kunnen allerlei partijen onder voorwaarden onderling s...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route