Menu

Laatste nieuws

1
Informatieplicht energiebesparing uiterlijk 1 juli 2019 15-4-2019

Veel veehouderijen hebben de verplichting om voor 1 juli 2019 informatie te verstrekken aan RVO over energiebesparing. Om welke bedrijven gaat het? En wat moet je doen wanneer je tot die bedrijven behoort? Het gaat om bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit en tevens meer dan 50.000 kW...

1
Welke grond telt mee voor betalingsrechten en mestbeleid? 15-3-2019

Nog altijd is er veel discussie over landbouwgronden. Tellen ze nu wel of niet mee voor betalingsrechten? En hoe worden ze meegerekend in het mestbeleid? Bij het invullen van de Gecombineerde opgave en de perceelsregistratie kunt u op deze vragen stuiten. De regels zijn in 2019 weer gewijzigd. B...

1
Provincies actief met intrekking PAS-vergunningen 1-3-2019

Diverse provincies starten met het gedeeltelijk intrekken van de PAS-vergunningen. Dit treft uitsluitend bedrijven die bij de verlening van een vergunning Wet Natuurbescherming ontwikkelingsruimte is toegekend, maar deze niet binnen 2 jaar hebben gerealiseerd. Het Programma Aanpak Stikstof is sin...

1
Maand langer voor bemestingsplan en grondmonsters 1-2-2019

Het tijdig nemen van grondmonsters is een van de voorwaarden voor derogatie. Vanwege vorst in de grond zijn de termijnen een maand opgeschort. De analyserapporten mogen op 1 maart niet ouder zijn dan 4 jaar. Deze grondmonsters worden gebruikt bij het bemestingsplan van 2019. Het bemestingsplan b...

1
Tijdige betaling voorwaarde derogatie 18-1-2019

Als u derogatie heeft aangevraagd, dan staat er een factuur klaar in ‘Mijn dossier’ van RVO. Dat is dit jaar voor het eerst. Zonder tijdige betaling wordt in 2019 geen derogatie verstrekt. Het aanvragen van derogatie kan t/m 31 januari 2019. RVO zet direct aansluitend een factuur klaa...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route