Menu

Laatste nieuws

Veranderingen mestbeleid 2020 8-1-2020

De mestbalans van 2019 wordt nu opgemaakt. Dit is tevens een goed moment om te kijken naar veranderingen voor 2020. Deze veranderingen hebben betrekking op mestbeleid en betalingsrechten. De nieuwe gebruiksnormen vormen een van de belangrijkste veranderingen. Ook de kans op het vervallen van beta...

1
Stikstofbeleid nieuwe vergunningen 18-12-2019

Vorige week hebben alle provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld met de bedoeling om vergunningverlening weer mogelijk te maken. Deze week is de Spoedwet goedgekeurd en er iets meer duidelijkheid gekomen over de wijze waarop PAS-meldingen worden gelegaliseerd. De effecten op bedrijven zijn ze...

1
Eisen grondanalyse wijzigen 4-12-2019

De eisen voor nieuwe grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie gaan wijzigen. Deze nieuwe eisen gaan vanaf 2021 in. Bij de nieuwe grondanalyse kan hier alvast rekening mee worden gehouden zodat grondanalyses langer bruikbaar zijn. Grondmonsters zijn zowel voor derogatie als voor fosfaatdifferentia...

1
Mestverwerkingsplicht 2019 geregeld? 20-11-2019

Heeft u in 2019 wel een bedrijfsoverschot maar geen mest verwerkt? Zorg dan voor voldoende VVO’s. Door nu de balans op te maken, komt u straks niet voor verrassingen te staan. Mestverwerkingsplicht Voor de mestverwerkingsplicht dient het bedrijfsoverschot gedeeltelijk verwerkt te worden (5...

1
Beleidsregels nieuwe natuurvergunningen 14-10-2019

In de stikstofbrief van 4 oktober 2019 schetst Schouten de contouren van het nieuwe stikstofbeleid. De nieuwe beleidsregels, zoals deze week bekend geworden, leiden tot inperking van de niet benutte ruimte bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen. Met het afromen van niet benutte ruimte ga...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route