Menu

Beter zicht op resultaten met Zeugen Inzicht

Zeugen Inzicht

Voor een zeugenhouder is het belangrijk om de ontwikkelingen continu in beeld te hebben. Een goed hulpmiddel hierbij is Zeugen Inzicht. Met duidelijke dashboards kunt u in één oogopslag zien of uw technische resultaten voldoen aan de streefwaarden. De specialisten varkens van AR krijgen een overzicht met de actuele kengetallen van uw bedrijf. Bij een volgend bedrijfsbezoek kan zo snel worden ingespeeld op de actuele gang van zaken. U wordt geattendeerd op afwijkende waarden zodat u snel kunt bijsturen en zo het rendement van uw bedrijf kunt verhogen. Ook is het mogelijk om uw resultaten te vergelijken met de gemiddelden van collega-varkenshouders.

Gegevens beschermd

Om andere schakels in de sector geen inzicht te geven in de kostprijs van biggen worden de gemiddelde referentiecijfers nooit gepubliceerd. Alleen mensen die meedoen krijgen inzage in de gemiddelde cijfers.

Meedoen?

Wilt u ook in één oogopslag zien of uw resultaten voldoen aan de streefwaarden? Wilt u weten waar u staat ten opzichte van collega-varkenshouders? Uw specialist varkens vertelt u graag welke instellingen u in uw Agrovision-programma moet doorvoeren.