Menu

Vreters moet je maken

13-10-2017
Vreters moet je maken

Een maximale voeropname in het kraamhok is van belang om het spenen van biggen soepel te laten verlopen. Er is een direct verband tussen de hoeveelheid opname vóór en na het spenen. Biggen met een betere opname vóór het spenen vreten ná het spenen ook meer, maar vooral ook eerder.

Tussen bedrijven zien we grote verschillen in het aantal biggen dat vreet op het moment van spenen. Proeven met kleurstof in prestarter laten hierin een variatie zien van 35 tot 75%. Dit geeft aan dat er voor bedrijven nog veel te winnen is.

Leren verteren
Biggen moeten niet alleen leren vreten, ze moeten ook leren verteren. Voor de ontwikkeling van het darmkanaal en de groei van darmbacteriën is opname van vast voer nodig. Vast voer is ook nodig om de enzymproductie te activeren. Bij een hogere opname in de kraamstal eten biggen de eerste twee dagen na het spenen meer. Zo voorkom je het overeten op dag 4-5 na spenen. Door een betere opname direct na het spenen is het risico op darmschade aanzienlijk kleiner.

Hoe kun je de opname verbeteren?

Door te werken volgens de vork-methode:

  • vaak: meerdere keren per dag vers voer aanbieden
  • onbeperkt: noodzakelijk voor een maximale opname
  • regelmatig: voertijden spreiden over de dag
  • kleine beetjes: melkrijke producten verliezen snel geur en smaak.

En: kies smakelijke producten.

Plaatsing biggenkom
De plaats van de biggenkom in het hok speelt ook een rol. Warme brij voeren geeft de meeste opname, maar vergt meer tijd. Schone kommen geven een betere opname.

Maatwerk
Elke ondernemer en elk bedrijf is anders. Om te komen tot een maximale opname in de kraamstal is maatwerk nodig. AgruniekRijnvallei heeft een breed pakket aan biggenmelken, prestarters en speenvoeders. Uw specialist varkens denkt graag met u mee.