Menu

Mijn varkens op een gezonde manier laten groeien?

9-6-2017
Mijn varkens op een gezonde manier laten groeien?

Varkens moeten gezond groeien. Alleen zo kan het maximale resultaat behaald worden zonder het risico op PIA. Om dit te bereiken moet de basis goed zijn: het voer. Het geheim is de bewerking van het voer. Zo kunnen de varkens de nutriënten en de voedingswaarde beter benutten. Alleen op deze manier kunnen de vleesvarkens gezond groeien.

Voer heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het vleesvarken. Eigenlijk is het heel simpel: wanneer een varken de juiste voedingsstoffen opneemt, kan dit beter opgenomen worden in de darmflora. Dit is weer nodig voor een goede ontwikkeling. Een goede darmgezondheid en daarmee gepaard de weerstand, is nodig voor het varken om goed en gezond te groeien.

Grondstofbewerking
Naast de grondstofselectie, is de kunde om grondstoffen op speciale manieren te kunnen bewerken noodzakelijk voor de productie van kwalitatief goed voer. Niet elke mengvoerproducent kan iedere grondstof de juiste aandacht geven en op een specifieke manier bewerken. Zij zullen daarom nog mengsels met een hamermolen verwerken.

Maler en pletter
Boven: pletter; onder: wals

Malen, walsen en pletten
AR ontdekte dat wanneer iedere grondstof een eigen, specifieke bewerking ontvangt, de voedingswaarden optimaal benut worden. De grondstof kan gemaald, gewalst of geplet worden. Elke bewerking zorgt voor een andere structuur en deeltjesgrootte. Daarom moet er goed gekeken worden welke bewerking het beste bij de grondstof past.

Malen: de grondstoffen worden tot fijne en zeer fijne deeltjes uiteengeslagen.
Walsen: een wals is een molen met geriffelde walsen waarin de graankorrels gebroken worden. De twee tegenover elkaar liggend walsen, snijden bijvoorbeeld het graan.
Pletten: een pletter is een walsmolen met gladde walsen, waarin de graankorrels door middel van het samendrukken van de grondstof tot een compacte vlokstructuur wordt verwerkt.

Zuiver Voer
Doordat we de voedingswaarden uit de grondstoffen maximaal benutten zijn er minder (dure) toevoegingen nodig. Hierdoor blijft het voer ‘zuiverder’. AR noemt het dan ook Zuiver Voer. Deze bewerking stimuleert een maximale benutting van de nutriënten in het voer. Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de weerstand en algehele gezondheid, maar bevordert ook de groei.

Meer weten?
Heeft u vragen over ons vleesvarkensvoer of de bewerking ervan? Neem dan contact op met verkoopleider varkens Gerben Klein Lebbink, telefoon 06- 22792299 of stuur een mail naar g.kleinlebbink@argroep.nl.