Menu

Laatste nieuws

1
Bijvoeropname biggen onder druk door goede melkproductie 3-4-2020

Een goede melkproductie van zeugen is essentieel om veel biggen groot te brengen. Tomen van 14 à 15 biggen zijn bij de huidige zeugen al lang geen uitzondering meer. Melkproductie is daarvoor niet de beperkende factor. Met deze stijging van de melkproductie van de zeugen ontstaat vaak ee...

1
Afzet biologische varkensmest 27-3-2020

Na de zeer natte weersomstandigheden zijn de eerste landbouwgronden weer bemest. Er gaan geluiden dat de afzet van biologische varkensmest makkelijker loopt maar we willen hierbij toch benadrukken dat je er op tijd bij moet zijn om de afzet te regelen en afspraken te maken! Een van de opties is o...

1
Verbeter de maagwerking voor maximale jeugdgroei 18-3-2020

AR Maagfit is een innovatief concept binnen het vleesvarkensvoerpakket van AR. AR Maagfit bestaat uit een complex van zuren en mineralen gecombineerd met de juiste maalfijnheid van grondstoffen. Waarom is de maag zo belangrijk voor vleesvarkens? Het is belangrijk om met de huidige genetica de j...

1
Vitalere biggen 5-3-2020

In 2019 zijn zeugenhouders die van AR voeren er in geslaagd om de uitval in de kraamstal met 7% te verlagen (bron: AR zeugenmonitor 2019). Door te focussen op begin en einde dracht zijn er vitalere biggen geboren. AR Bigvit en AR Transit hebben hier positief aan bijgedragen. Door een vlotte geboo...

1
100ste leverancier De Groene Weg is klant AR 4-3-2020

De Groene Weg, de dochteronderneming van Vion die zich exclusief toelegt op de inkoop, productie en verwaarding van biologisch rund- en varkensvlees, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze maand bereikte De Groene Weg een nieuwe mijlpaal: in Barneveld tekende Hendrik-Jan van den Heuvel zijn ...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route