Menu

Laatste nieuws

1
Aanpak bijtgedrag biggen met Maxima Top 3-7-2020

Wilt u ook uw biggen maximaal laten groeien, maar is de voeropname te laag? Of speent u de biggen jong en wilt u ze maximaal ondersteunen? Dan heeft u voeders nodig met hoge nutriëntgehaltes en goed verteerbare grondstoffen. AR heeft hiervoor de Maxima Top-lijn ontwikkeld. Deze reeks be...

1
Sterke biologische varkens met de juiste toevoeging 19-6-2020

Soms hebben varkens net even wat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij bepaalde seizoensinvloeden of bij veranderingen op het biologische varkensbedrijf. AR Biologisch heeft diverse toevoegingen in het pakket om aan de behoefte van de varkens te voldoen. We merken onderweg dat er vaak gedac...

1
Vleesvarkens in de zomer 5-6-2020

Als het over hittestress gaat dan wordt er vooral gesproken over maatregelen voor zeugen in de kraamstal en in de dekstal. Vleesvarkens worden hierbij minder vaak genoemd. Los van de standaard managementmaatregelen zoals het aanpassen van het klimaat, voertijden, lichtschema en tijdig de kop laden z...

1
Hiermee houdt u de zeugen fit 5-6-2020

Met de hogere buitentemperaturen is het lastig en soms zelfs onmogelijk om de voeropname in de kraamstal op peil te houden. De gevolgen hiervan zie je echter pas later in het jaar door meer terugkomers en een lager aantal levend geboren biggen. Om de gevolgen van de hittestress zoveel mogeli...

1
Zo voorkomt u tweedeworpsdip 20-5-2020

Bij een tweedeworpsdip blijft de productie van tweedeworpszeugen achter bij de productie van eersteworpsdieren. Dit uit zich in een langere interval, een lager afbigpercentage en duidelijk lager totaal aantal geboren biggen in de tweede worp. Dit probleem komt naar schatting op zeker 50% van de z...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route