Menu

Gunstige kostprijs per kg groei

Rosékalveren

De rosévoeders van AgruniekRijnvallei zijn afgestemd op de specifieke behoefte van rosékalveren. Nieuw in de rosékalversector is het voederwaardekenmerk Sereen. Door bij de rantsoenoptimalisatie rekening te houden met Sereen wordt de penswerking gestimuleerd. Dit vertaalt zich in meer groei en een betere gezondheid.

Voerschema
AgruniekRijnvallei heeft zowel voor jonge als oude rosékalveren voerschema’s beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar via uw roséspecialist. In het schema staat per week aangegeven, en de eerste twee weken zelfs per dag, hoeveel melk, brok en snijmais uw rosékalveren nodig hebben.

Rantsoenoptimalisatie
De roséspecialisten van AgruniekRijnvallei kunnen ook een bedrijfsspecifiek rantsoen (eventueel met bijproducten) opstellen. Zij vertalen uw wensen in een voeradvies dat precies is afgestemd op uw bedrijf. Het uitgangspunt is de behoefte van uw kalveren. Het rantsoenadvies is geen eenmalig advies. De voerbehoefte van de kalveren verandert immers in de loop van de mestperiode en ook de voerprijzen veranderen doorlopend. Het rantsoen wordt daarom regelmatig opnieuw geoptimaliseerd, zodat u verzekerd bent van scherpe voerkosten per kilogram groei.

Rendementsberekening
Hoe hoog is de voerwinst? Wat is het saldo? Hoe heeft de koppel het gedaan ten opzichte van andere koppels? Met de rendementsberekening van AgruniekRijnvallei krijgt u antwoord op deze vragen. De resultaten worden op een overzichtelijke wijze gepresenteerd en desgewenst voorzien van een passend advies.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route