Menu

Krachtvoer met structuur voor rustige vertering

Afbeelding: Melkkoeien in gras_website

Bij grasrijke rantsoenen is het de uitdaging om mooie mest te houden. Onderzoek laat zien dat Structuurbrok Gras zorgt voor een goede vertering, mooiere mest, meer melk en lagere kosten.

Met de extra stimulans vanuit de melkfabrieken zullen er dit jaar veel koeien buiten komen die al lang geen wei meer hebben gezien. Het voorjaarsgras in de wei is vaak erg snel verteerbaar. Het zit boordevol eiwit en suikers en het heeft een hoge verteringcoëfficiënt. Dit zorgt voor een snelle vertering, maar ook voor snelle mest. Bij een te snelle vertering gaat de benutting omlaag. Dit is erg jammer, het is namelijk wel gras met een hoge voedingswaarde.

Rust in het rantsoen 
Koeien die de hele dag in de wei lopen, vreten ’s avonds en ’s nachts al hun krachtvoer. Een te snelle brok levert dan problemen op. Met de juiste grondstoffenkeuze én een specifieke bewerking hiervan kan er gestuurd worden op de rust van de vertering. Onderzoek toont aan dat de bewerking van een grondstof bepalend is voor de voederwaarde van die grondstof. De optimale bewerking verschilt ook nog eens per grondstof. Door iedere grondstof apart te bewerken bereiken we een brok die én de juiste energie bevat én rust in het rantsoen creëert.

Natuurlijk en voordelig voer 
Voor meer gemak, een rustige vertering en fosfaatreductie heeft AgruniekRijnvallei (AR) de Structuurbrok Gras ontwikkeld. Hiermee raken koeien minder snel van streek bij grotere krachtvoergiften. De eigenschappen van de grondstoffen worden maximaal benut. Ook wordt er bespaard op aanvullingen met laag-energetische structuurbronnen. Het aandeel dure toevoegingen wordt lager. Het resultaat: meer melk, mooiere mest, een goede vertering en lagere kosten.

Afbeelding: tekstafbeelding Structuurbrok Gras01

Zonder bierbostel
Vaak wordt bierbostel ingezet om rust te creëren in het rantsoen. Het is een mooi, maar bewerkelijk product waarbij een gemengd rantsoen wenselijk is. Bovendien bevat het veel fosfor. Tijdens een voerproef met Structuurbrok Gras op een aantal bedrijven werd de mest zo rustig dat de inzet van bierbostel niet meer nodig was.

Mestzeven tijdens nulmeting

Mestzeven tijdens proef met Structuurbrok Gras: een betere vertering

Meer weten?

Afbeelding: Richard ter Beek-kl

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Structuurbrok Gras? Neem dan vrijblijvend contact op met verkoopleider melkvee Richard ter Beek, 06-22503625 of stuur een mail naar r.terbeek@argroep.nl, of neem contact op met een van onze andere voorlichters.

Gerelateerde artikelen

Gezond hARd melken met Zuiver Voer
Assortiment melkvee
Sodagrain, ontsloten tarwe