Menu

Tips voor een systematische biestverstrekking aan jongvee

31-3-2017
Tips voor een systematische biestverstrekking aan jongvee

Met een systematische aanpak van het verstrekken van biest kunnen fouten voorkomen worden. Voorkom tekorten bij uw jongvee en let goed op uw biestmanagement. Wij geven u een aantal tips hoe voor een systematische biestverstrekking.

  • Melk de koe direct na het afkalven volledig uit.
  • Meet de biestkwaliteit bij minimaal 5-10 dieren na verandering van het droogstands-rantsoen. Overleg met uw voeradviseur wanneer de kwaliteit lager dan 23 Brix is.
  • Meet daarnaast ook de biestkwantiteit bij minimaal 5-10 dieren. Overleg met uw voeradviseur bij een eerste biestgift met minder dan 4 liter of meer dan 10 liter.
  • Bij gebruik van ingevroren biest dient u deze au bain-marie op te warmen tot maximaal 40C. Gebruik hierbij water met een temperatuur van 45-50C.
  • Houd een voorraad ingevroren biest achter de hand voor dieren met een te lage biestproductie. Vries alleen biest in met een Brix van 23 of hoger.
  • Het ideaal biestschema: geef het kalf binnen 24 uur 3x 2 liter biest van de eerste melking na kalven. Twee liter hiervan geeft u direct (binnen 1 uur), daarna nog een keer 2 liter binnen 8 uur met de speenfles. Als dit niet mogelijk is (kalf geboren tussen 18.00 en 0.00 uur), geef dan 4 liter biest binnen 1 uur met de sonde (liefst nog een deel zelf laten drinken) en de volgende biestgift (2 liter) op normaal tijdstip. Uitgaand van twee voerbeurten per dag + een extra biestvoermoment midden op de dag. Biest au bain-marie opwarmen tot 40C.
  • Gebruik de sonde enkel voor het verstrekken van de eerste biestgift en gebruik hierbij altijd 4 liter biest.
  • Werk hygiënisch: maak speenfles en de sonde schoon na elke voerbeurt.
  • Controleer het kalf bij iedere voerbeurt.

Meer weten?
Heeft u vragen over biestmanagement? Neem dan gerust contact op met onze een van onze jongveespecialisten Walter Rozendaal, 06-52775004 of Thomas van Mourik, 06-52337293.