Menu

Let op krachtvoerinstellingen bij robotmelken

24-11-2017
Let op krachtvoerinstellingen bij robotmelken

Controleert u wel eens de krachtvoerinstellingen in de melkrobot? Verkeerd ingestelde krachtvoerinstellingen komen regelmatig voor bij robotmelken. Dit kan uiteindelijk leiden tot melkproductieverlies op uw bedrijf.

Melk-voertabel
Op veel robotbedrijven wordt gewerkt met de melk-voertabel. Vaak wordt hier na 80 of 100 dagen lactatie op overgeschakeld. Voordat overgeschakeld wordt staan de dieren eerst ingesteld op een vaste hoeveelheid krachtvoer op basis van lactatiedagen. Meestal levert dit geen problemen op. Verstrek bij robotmelken maximaal 6,5 kg krachtvoer. Het overige deel van het krachtvoer moet verstrekt worden in een krachtvoerstation. Belangrijk is vooral de afstemming tussen het basisrantsoen en de hoeveelheid krachtvoer die verstrekt wordt.

Voorbeeld verkeerde krachtvoerinstellingen
Een koe wordt voor de melk-voertabel opgebouwd naar 12 kg krachtvoer. Op dag 81 in lactatie schakelt ze over naar de melk-voertabel. Hier begint de tabel afhankelijk van de melkproductie de hoeveelheid krachtvoer af te bouwen. Op dag 100 in lactatie krijgt deze koe nog maar 8 kg krachtvoer. De krachtvoergift is afgenomen, omdat ze minder melk is gaan produceren. Hierdoor krijgt ze minder krachtvoer en zakt het dier verder weg in melkproductie. Oorzaak hiervan is de afstemming tussen de melk-voertabel en de vaste krachtvoergift bij opstart op basis van lactatiedagen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken bij uw koeien is het raadzaam de krachtvoerinstellingen te laten controleren.

AR Robotanalyse
Een hulpmiddel om dit probleem te ondervangen is de AR Robotanalyse. Met de Robotanalyse kunnen we met behulp van verschillende grafieken uw krachtvoerinstellingen zichtbaar maken. Een mooi overzicht is het verschil tussen het krachtvoeradvies en de werkelijke krachtvoeropname. Als deze sterk afwijkt kunnen we op uw bedrijf kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Belangstelling?
Wilt u de prestaties op uw bedrijf verbeteren met een AR Robotanalyse? Neem dan contact op met een van onze robotspecialisten: Jeroen van Veldhuizen (06-82684624) of Mark ter Braak (06-20978112).

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route