Menu

Krachtvoeropname bepalend voor speenmoment

2-10-2017
Krachtvoeropname bepalend voor speenmoment

Kalveren spenen kan op een leeftijd van 9 tot 10 weken. Bij een geboortegewicht van 40 kg is het gewicht van het kalf op die leeftijd ongeveer verdubbeld. De krachtvoeropname moet de laatste dagen voor het spenen op 1 tot 1,5 kilo per dag liggen.

De basis voor succesvol spenen zonder groeivertraging legt u al in de eerste levensweken van het kalf. Het aanbieden van water en kalverbrok of -muesli vanaf de tweede week zorgt voor een vlotte pensontwikkeling bij het kalf. Dit is essentieel, want na het spenen is het kalf volledig aangewezen op voeders die voor vertering moeten worden afgebroken in de pens.

Belang van goede pensontwikkeling
Hoe beter de pensontwikkeling op gang komt, des te makkelijker verloopt het spenen en des te beter verloopt het traject van ouder kalf tot melkkoe. Een speendip of groeivertraging door onvoldoende pensontwikkeling is zeer ongewenst. Het is maar zeer beperkt mogelijk om de groeivertraging te compenseren. Bij compensatie is het risico op vervetting van onder meer het uierweefsel van het kalf behoorlijk groot, met alle negatieve gevolgen van dien. Wanneer kalveren het niet redden om 1 tot 1,5 kilo krachtvoer op te nemen voor het spenen, kan na het spenen een groeivertraging optreden van 3 weken.