Menu

Kennisbijeenkomst rundveehouderij in Leersum

28-9-2018
Kennisbijeenkomst rundveehouderij in Leersum

Op 4 oktober staat de laatste kennisbijeenkomst Rundvee op de planning. Aanmelden is nog steeds mogelijk. In dit artikel leest u wat u heeft gemist of wat u kunt verwachten tijdens de laatste kennisbijeenkomst.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod tijdens de kennisbijeenkomst:

Eiwit van eigen land
Het percentage eiwit van eigen land is een indicator voor grondgebondenheid en kringlooplandbouw. Voor veehouders die mee willen doen aan bepaalde concepten wordt meer eiwit van eigen land belangrijk. Dit getal lijkt in de toekomst belangrijker te worden. Zo gaat de zuivelindustrie dit verankeren in zuivelconcepten gericht op duurzaamheid. AR Bedrijfsontwikkeling heeft de gegevens van de KringloopWijzer geïnventariseerd en welke factoren een rol spelen bij de realisatie van eiwit van eigen land.

Fosfaatrechten
Voor veel melkveehouders is het gemakkelijk om één koe extra te houden. Hoeveel draagt één extra koe bij aan het resultaat? En wat is de terugverdientijd van de benodigde fosfaatrechten? De benodigde hoeveelheid fosfaatrechten is afhankelijk van de melkproductie en de jongveebezetting.

Maxammon grain
Chiel Kraesgenberg van Alltech zal tijdens zijn praatje vertellen over Maxammon grain, een eiwitvervanger voor in het rantsoen. Het product biedt vele voordelen, waaronder een hogere melkproductie en een bufferende werking in de pens. Tijdens deze presentatie zal Kraesgenberg resultaten op een bedrijf delen.

Gezond hARd melken met de nieuwe kuilen
Dit jaar zit er veel variatie in de gehaltes van de kuilen. In sommige gebieden bevatten de graskuilen weinig eiwit en maiskuilen weinig zetmeel. Daarnaast laten de voorjaarskuilen een hoger nitraatgehalte zien dan andere jaren. Met welk krachtvoer kunt u deze gehaltes aanvullen? Welke rol kunnen Sodagrain en Maxammon grain hierbij spelen? Naast dit vraagstuk zal AR rundveespecialist Jeroen van Veldhuizen aandacht besteden aan VLOG-voer.

Meer weten? Meld u dan aan!
Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Meld u dan aan voor de kennisbijeenkomst op 4 oktober in Leersum.