Menu

Hygiënemaatregelen in vleesveestallen

31-3-2017
Hygiënemaatregelen in vleesveestallen

Goede hygiëne is van levensbelang bij het houden van vleesvee en vleeskalveren. Het begint bij het schoonmaken en ontsmetten van de stal voordat u dieren ontvangt of overplaatst.

Door de dieren in een gedesinfecteerde stal te plaatsen verkleint u de kans op infectie door ziektekiemen. Het is belangrijk om insleep van ziektekiemen te voorkomen. Dit kunt u doen door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Strikte hygiëneregels toe te passen voor uzelf, medewerkers en bezoekers.
  • De stallen altijd in een vaste volgorde betreden, beginnend bij de jongste dieren.
  • Verwissel eventueel kleding en schoeisel bij stallen met dieren van een verschillende leeftijd.
  • Voor bezoekers is het van belang dat ze alleen via een goede hygiënesluis het bedrijf kunnen betreden waar ze schone bedrijfskleding en –schoeisel aan kunnen doen voordat ze de stallen ingaan.

Onderstaand is een schets van een hygiënesluis weergegeven.