Menu

Hittestress melkvee

26-5-2017
Hittestress melkvee

Bij hoge temperaturen kunnen melkkoeien hun warmte moeilijk kwijt. Wanneer de koe haar warmte niet kwijt kan gaat ze meer zweten, versnelt ademhalen en minder vreten. Het resultaat daarvan is dat de melkproductie en de gehaltes in de melk dalen. Ook verslechtert de conditie, vermindert de vruchtbaarheid en treedt vaak een verhoging van het celgetal op. U kunt een aantal maatregelen nemen om de gevolgen van hittestress zoveel mogelijk te voorkomen.

Verbeter omstandigheden 
Pas de melktijden aan. Ook het voeren op de koelere momenten van de dag voorkomt hittestress. Voer ook wat vaker per dag, zodat de koeien altijd schoon, fris en smakelijk voer krijgen. Pas weidegang eventueel ’s avonds toe. Ten slotte kan de ventilatie in de stal worden aangepast door meer ventilatieopeningen, het plaatsen van verticale of horizontale ventilatoren en het vernevelen van water boven de koeien of op het dak van een niet-geïsoleerde stal.

Aanpassen rantsoen
Ook kunt u door een zorgvuldig rantsoen de gevolgen van hittestress beperken. Om de pens stabiel te laten werken, kan een buffer (Buffer AR Uniek, code 22599K20), natriumbicarbonaat, zout of hooi (structuurrijk materiaal) worden bijgevoerd. Verstrek meer eiwit en voer licht verteerbaar voer.

Voldoende drinkwater
Zorg ervoor dat er voldoende schoon en koel drinkwater beschikbaar is; de temperatuur moet onder de 25 graden liggen. Een hoogproductieve koe heeft bij hittestress 70 tot 140 liter extra nodig bovenop zijn normale hoeveelheid water.

Voorkom broei
Het is raadzaam gebruik te maken van Selko TMR (2 liter op een ton mengvoer mengen): dit zorgt ervoor dat de temperatuur van het voer voor het hek gedurende 24 uur niet stijgt. Nota bene: als uw kuil broeit, betekent dit niet dat Selko TMR het mengsel in temperatuur verlaagt! Het is dus bedoeld om het voer, gedurende de tijd dat het voor de koe ligt stabiel te houden.