Menu

Haal meer eiwit uit uw grasland met kali

19-7-2019
Haal meer eiwit uit uw grasland met kali

Kalium in de bodem is zeer waardevol voor grasland: het verhoogt de drogestof-opbrengst en het eiwitgehalte van het gras. De laatste jaren zijn de kaligehaltes van grasland echter gedaald. U kunt dit probleem oplossen door kalium toe te voegen aan de bodem.

De kaligehaltes zijn gedaald omdat kali via mest nauwelijks wordt aangevuld. Te krappe kali- en zwavelgehaltes kunnen leiden tot 10-20% minder opbrengst in droge stof en eiwit. Wilt u weten of een bemesting met kali en zwavel nodig is? Voer dan een kuilanalyse uit of laat grondmonsters nemen.

Assortiment
Voor een bemesting met kalium hebben wij meerdere meststoffen in ons assortiment. Om de hoeveelheid kalium in de bodem op te vijzelen kunnen we de Grasmest AR Kalium aanraden. Grasmest AR Kalium bevat naast de juiste verhouding stikstof en zwavel 13% snel oplosbare kali. Het element magnesium (4%) in het product waarborgt de balans in bodem en plant.

Voordelen van Grasmest AR Kalium:

  • complete stikstof- en kalium-voeding voor grasland inclusief zwavel en magnesium
  • harde, breed strooibare korrel die goed in de silo behouden blijft
  • effectief in eerst en tweede snede
  • zeer goede resultaten in de uitgevoerde WUR-proeven op drogestof-opbrengst en eiwitgehalte
  • eenvoudige en goedkope manier om extra eiwit te voeren en kosten te besparen.

Meer info of bestellen
Uw voorlichter denkt graag met u mee. Ook kunt u contact opnemen met de verkoopbinnendienst via 0418-655944 of plant@argroep.nl.