Menu

Droogstandsperiode is cruciaal

2-6-2021
Droogstandsperiode is cruciaal

Vaak wordt de droogstand gezien als rustperiode, maar ondertussen vinden veel verschillende fysiologisch processen plaats gedurende een korte periode. Veel problemen met de gezondheid, productie en vruchtbaarheid kunnen worden herleid naar de droogstandsperiode.  Het zorgen voor de juiste voeding gedurende de droogstand is dus van belang om de duurzaamheid van het melkvee op het bedrijf te verhogen.

Voeropname
Het droogstandsrantsoen wordt globaal samengesteld uit stro, maiskuil, graskuil en 1,5-2 kg Droogstandsmix Maxima of Droogstandsmix Gezondheid Ultra per dier per dag. Omdat een goede  voeropname gedurende de droogstand resulteert in een hogere piekproductie in de daaropvolgende lactatie is het belangrijk dat het rantsoen en ook het krachtvoer smakelijk zijn. We hebben daarom extra aandacht besteed aan de smakelijkheid van onze droogstandsmixen. De mixen bevatten ook toevoegingen die de pensfermentatie ondersteunen, waardoor de opname van nutriënten wordt verhoogd. In de laatste weken van de droogstand groeit het kalf nog flink door, daarnaast begint ook de melkproductie op gang te komen. De behoefte aan energie en eiwit neemt in die periode aanzienlijk toe. In de droogstandsmixen is daarom kritisch gekeken naar de energie- en eiwitbronnen.

Elektrolytenbalans
Het verschil tussen de Droogstandsmix Maxima en de Droogstandsmix Gezondheid Ultra is de elektrolytenbalans (DEVs). Chloor, natrium, zwavel en kalium spelen een belangrijke rol in de elektrolytenbalans. De juiste elektrolytenbalans in het rantsoen bevordert de weerstand van de droogstaande koeien. Doordat steeds minder koeien met antibioticum worden drooggezet wordt dit steeds belangrijker.

Mineralen
Daarnaast bevatten de droogstandsmixen mineralen die zijn afgestemd op de behoefte in de droogstand, zodat er een complete mineralendekking wordt gerealiseerd wanneer er 1,5-2 kg van de mixen wordt gevoerd.

Assortiment
De droogstandsmixen zijn zowel voor regulier als voor VLOG verkrijgbaar.

24780ME2 Droogstandsmix Maxima
35060ME2 Vlog Droogstandsmix Maxima
24783ME2 Droogstandsmix Gezondheid Ultra
35064ME2 Vlog Droogstandsmix Gezondheid Ultra


Meer informatie
Wilt u weten hoe u het beste droogstandsmix in kunt zetten bij uw droge koeien? Neem dan contact op met uw specialist rundvee.