Menu

Droogstandsmix Maxima

28-10-2016
Droogstandsmix Maxima

Een goede start van de lactatie levert veel voordelen op, zoals minder gezondheidsproblemen, minder arbeid (meer werkplezier) en een hogere melkproductie. De basis van een goede start wordt gelegd in de droogstand.

AR heeft daarom een nieuw concept gelanceerd voor in de droogstand: Droogstandsmix Maxima. De insteek is het realiseren van een zo hoog mogelijke voeropname. Het droogstandsrantsoen wordt globaal samengesteld uit stro, maiskuil, graskuil en 1,5 kg per dier per dag Droogstandsmix Maxima. Vanwege het lage calcium- en kaliumniveau, het zeer lage natrium- en CL-gehalte wordt de KAB-waarde laag gehouden (ca. 100). Dit bevordert de weerstand van de droogstaande koeien. Dit is onder andere belangrijk omdat steeds minder koeien met antibioticum worden drooggezet.

Toevoegingen
Droogstandsmix Maxima bevat diverse toevoegingen die de pensfermentatie ondersteunen (Diamond V) en de smakelijkheid van het rantsoen verbeteren. Door de toevoegingen wordt de gezondheid zoveel mogelijk ondersteund. Het mengsel bevat zes verschillende eiwitbronnen die goed bij elkaar aansluiten. Droogstandsmix Maxima bevat een relatief lage VEM (om vervetting tegen te gaan) en bevat veel WFRE. Dit is een eiwit dat de pensfermentatie verbetert.

Voordelen
Het mengsel ondersteunt de weerstand en gezondheid en zorgt voor meer glans bij droogstaande koeien. Dit is het gevolg van een betere energiehuishouding en eiwitvertering van de koe. Daarnaast kan het voeren van raapzaadschroot en/of sojaschroot in de droogstand volledig vervangen worden met betere resultaten van voeropname en gezondheid. De eerste praktijkbevindingen met Droogstandsmix Maxima tonen onafhankelijk van elkaar aan dat de koeien in de droogstand actiever zijn, meer voer opnemen en vlotter opstarten.

Voor meer informatie over Droogstandsmix Maxima (artikelcode 24780ME2) kunt u contact opnemen met uw rundveespecialist of met nutritionist Wim Boschloo, telefoon 06-53969048 .