Menu

Houd plaagdieren buiten uw bedrijf!

2-12-2020
Houd plaagdieren buiten uw bedrijf!

Plaagdieren zorgen jaarlijks voor veel schade op legpluimveebedrijven en zorgen tevens voor verhoging van de ziektedruk. Ongedierte, zoals ratten, wordt ook als verspreider van virussen zoals het vogelgriepvirus gezien. 

De hoogste druk van plaagdieren begint rond september/oktober en eindigt medio april. Reden genoeg dus om nu maatregelen te nemen om de plaagdieren buiten uw bedrijf te houden. 

Najaar
De druk van plaagdieren neemt toe als gewassen zoals graan en mais zijn geoogst, de sloten zijn geschouwd, de temperatuur afneemt en meer neerslag ervoor zorgt dat er geen droge schuilplaatsen meer zijn. Hoewel de druk van plaagdieren na april enigszins afneemt, blijft de druk er altijd. Dit omdat ziektekiemen lang in een darm van een geïnfecteerde rat kunnen overleven. Zo kan bijvoorbeeld een geïnfecteerde rat de infectieziekte Salmonella Gallinanarum nog vier maanden na besmetting via de ontlasting uitscheiden. 

Lokvoer
De grootte van de plaagdierendruk kan bepaald worden door inspectie van lokvoer. Wordt veel lokvoer gevreten, is de druk hoog, is de opname laag is de druk lager. De frequentie van de controle van lokbakken moet hier dan ook op aangepast worden: bij een hoge opname moeten de bakken elke drie tot vier dagen worden gecontroleerd en aangevuld, bij een lage of geen opname, om de één à twee weken. In de stal kan het lokaas worden gevoerd via buizen in de isolatie van het plafond en via lokdozen voor in het voerlokaal en achter bij de mestband. Let op: de kippen mogen niet in aanraking komen met de lokdozen. 

Snelle uitbreiding 
Ook kan de druk bepaald worden door de signalering van plaagdieren: ziet u overdag een rat lopen, dan is de druk hoger dan dat u ‘s nachts een rat ziet lopen (verhouding is ongeveer 1 op 5). Een plaagdier gaat op zoek naar een beschutte schuilplaats en naar voedsel, omdat hij weet dat hij dood gaat als hij zijn lichaamstemperatuur verliest en er geen voedsel meer aanwezig is. Het vinden van voedsel en beschutting heeft ook effect op de voortplanting van een plaagdier. Als een rat bijvoorbeeld een goed beschutte plek heeft met voldoende voedsel zal het elke vier weken negen jonge ratjes werpen. Is het aanbod van voedsel lager en de schuilplaats minder beschut, heeft de rat één keer per negen weken een worp van vijf jonge ratjes.  

Geen voedsel, geen schuilplaats! 
Kortom: plaagdieren kunnen het beste buiten uw bedrijf gehouden worden door er voor te zorgen dat er geen droge schuilplaats en geen voedsel gevonden kan worden. Is dat er namelijk niet, gaat het plaagdier op zoek naar een andere schuilplaats buiten uw bedrijf. U kunt de volgende maatregelen nemen:  

  • zorg dat er geen struiken dicht bij de stal staan 
  • haal begroeiing binnen een meter om de stal weg  
  • stapel geen materialen tegen de stal (haardhout, stenen) 
  • sluit deuren, uitloopschuiven en ramen goed af  
  • sluit de opening bij de mest-afvoerband af 
  • ruim gemorst voer onder de silo op. 

Bestrijdingsplan 
Voedsel dat de rat wel mag vinden zit in de lokdozen. Het is dus verstandig om de lokdozen om de 15 meter rond de stal tegen de stal te plaatsen zodat een rat hier gemakkelijk tegenaan loopt. Advies is ook om tijdig een ongediertebestrijdingsplan te maken. Het is verstandig om deze samen met een professionele ongediertebestrijder te maken. Zo bent u er zeker van dat de plaagdieren op een goede manier worden bestreden en dat de hieraan gerelateerde infectiedruk wordt verlaagd.  

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route