Menu

Hittestress pluimvee beperken

26-5-2017
Hittestress pluimvee beperken

U kunt hittestress beperken door maatregelen te treffen voorafgaand, tijdens en na een hitteperiode. AR biedt de hennen in de voeders extra elektrolyten aan.

Maatregelen die u van tevoren kunt treffen
:

 • Zorg voor voldoende ventilatiecapaciteit. Houd voor de maximale ventilatie een minimale capaciteit aan van 3,6 m3 per kg lichaamsgewicht. Controleer van tevoren of er voldoende capaciteit aanwezig is en controleer of alle ventilatoren werken.
 • Pas de bandbreedte aan om sneller aan een maximale mechanische ventilatie te komen. U kunt de bandbreedte verlagen naar maximaal 5˚C.
 • Voorkom tijdens avonden dat het snel afkoelt, vooral bij onweersbuien, dat het ventilatiesysteem de koude lucht te snel de stal intrekt. Verhoog de streeftemperatuur naar minimaal 20˚C.
 • Controleer de werking van de voelers in de stal. Let hierbij ook op de plek waar ze hangen. De voelers horen niet te dicht bij de kippen te hangen en niet in de binnenkomende lucht.
 • Zorg ervoor dat luchtinlaten, ventilatoren en kokers schoon zijn. Knip eventuele beplanting langs de stal op tot de inlaat.
 • Zorg voor een goed functionerend alarm en voor een noodstroomaggregaat. Denk ook aan de alarmeringsapparatuur. Vervang de batterij of laad hem op.

Extra maatregelen tijdens warme dagen:

 • Begin één dag voordat de hittestress verwacht wordt met het verstrekken van vitamine C via het drinkwater. Vitamine C beschermt weefsels tegen stress die ontstaat doordat de kippen hun warmte niet goed kwijt kunnen. De dosering is voor leghennen 250 gram/1.000 liter drinkwater. Deze dosering geldt voor pure vitamine C, droog product. Maak niet teveel van te voren aan. Na vier uur neemt de maximale werking af. Er zijn ook mengsels van vitamine C beschikbaar. Houd daarvan de aanbevolen hoeveelheid aan. Deze mengsels kunnen vaak langer aangemaakt klaarstaan, maar zijn vaak ook iets duurder.
 • Wanneer de warme periode langer aanhoudt of de staltemperatuur boven de 30˚C komt, kunt u naast vitamine C ook elektrolytenmix toevoegen aan het drinkwater. Elektrolyten zorgt ervoor dat de kip niet gaat verzuren als ze gaat hijgen. Er zijn meerdere producten met elektrolyten verkrijgbaar. De dosering is sterk afhankelijk van het product.
 • Het is belangrijk om deze producten via het drinkwater te verstrekken omdat pluimvee bij hogere temperaturen mogelijk minder gaan vreten en juist meer drinken.

Extra maatregelen na de warme dagen: 

 • Verstrek extra mineralen en vitaminen via het drinkwater of meng het door het voer. In het voer kan 0,25% Vitaspor Poultry ingezet worden. Dit is een combinatie van meerdere vitaminen, spoorelementen en mineralen. Doordat de kip minder gevreten heeft tijdens de warme dagen kan de kip op deze manier volledig herstellen.
 • Zorg dat na de warme dagen de voerbak eenmalig extra leeg gevreten wordt.
 • Reinig de waterleiding na het gebruik van vitaminen en elektrolyten.
 • Controleer extra op de aanwezigheid van bloedluizen. Zij vermeerderen zich sneller tijdens warme perioden.

Meer weten?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze voorlichters.