Menu

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiering:

 1. Het proces dient te zijn gebaseerd op bestaande en bewezen technologie. Hierbij moet gedacht worden aan:
  • Scheiden en drogen van dikke en dunne fractie, zuivering van dunne fractie en drogen en eventueel korrelen van de dikke fractie
  • Drogen en/of korrelen van de dikke fractie op lokale of regionale locaties
  • Composteren en/of hygiëniseren van mest en/of de dikke fractie
  • Meer voorbeelden.
 2. De schaalgrootte van het project dient ‘substantieel’ te zijn. Ter indicatie: projecten met een capaciteit vanaf een ordegrootte van 25.000 ton per jaar worden in behandeling genomen.
 3. Er dient voldaan te worden aan de financieringsvoorwaarden die door het fonds zijn opgesteld.
 4. De businesscase moet rendabel zijn.
 5. De mestaanvoer en de afzet van eindproducten moeten via een contract of intentieverklaring verzekerd zijn.
 6. De vergunningen dienen beschikbaar te zijn of binnen een afzienbare termijn beschikbaar te komen.

Verder zijn er mestverwerkingsprojecten waarbij voorafgaande aan de mestverwerking bijvoorbeeld mestvergisting wordt toegepast waarin aanzienlijke hoeveelheden voedergrondstoffen worden verwerkt. Het bestuur van het MestInvesteringsFonds is van mening dat dit een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling is. Indien er sprake is van gelijkwaardige projecten, zal het Mestinvesteringsfonds voorkeur geven aan projecten waarin weinig of geen voedermiddelen worden gebruikt.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route