Menu

AgruniekRijnvallei deelnemer MestInvesteringFonds

Het MestInvesteringsFonds (MIF) is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal voerleveranciers, de Land- en Tuinbouworganisaties en de NVV. Het doel van het fonds is het ondersteunen dan wel mogelijk maken van financiering voor kansrijke initiatieven. Het fonds participeert niet zelf maar voorziet in achtergesteld vermogen zodat financering mogelijk wordt.

AgruniekRijnvallei onderkent het grote belang van mestverwerking en neemt daarom deel in het MestInvesteringsFonds. AgruniekRijnvallei heeft zich contractueel verbonden aan het beschikbaar stellen van investeringskapitaal voor de achtergestelde leningen aan de partijen die door het fonds worden geselecteerd. Inmiddels zijn verschillende initiatieven van individuele ondernemers of groepen van ondernemers vanuit het MIF ondersteund.

Om in aanmerking te komen voor financiering door het MestInvesteringsFonds moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Alleen projecten die aan de voorwaarden voldoen worden in behandeling genomen.

Meer informatie over het MestInvesteringsFonds

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route