Menu

Inkuilmiddelen

10-1-2022
Inkuilmiddelen

Voor een goede conservering van uw gras- en maiskuil kunt u inkuilmiddelen toepassen. Welke u moet toepassen hangt van verschillende factoren af.

Sommige middelen bevatten alleen melkzuurbacteriën. Deze zorgen voor een betere conservering. Middelen met azijnzuurbacteriën zorgen voor broeiremming in de kuil. Er zijn ook middelen beschikbaar met ‘double action’. Deze middelen bevatten melkzuur- en azijnzuurbacteriën. Bij graskuilen is het de vraag of alleen conservering voldoende is of dat er ook gekeken moet worden naar broeiremming. Bij mais is het altijd aan te raden om een broeiremmer toe te voegen. Dit zorgt namelijk voor het behoud van zetmeel in de kuil. Dit kwam ook naar voren uit het onderzoek van Groeikracht (2020).

Hoe beoordeel je een graskuil?
Bij een eerste snede van 40-45% droge stof is het voldoende om alleen melkzuurbacteriën (Ecosyl 50/100 of Pioneer 1188) toe te voegen om de pH in de kuil snel te verlagen. Is een kuil door omstandigheden broeigevoeliger kies dan voor een middel met double action (bijvoorbeeld Ecocool). Ditzelfde geldt voor de tweede tot de vierde snede, alleen ligt het steeftraject voor droge stof bij deze kuilen tussen de 35 en 40%. Voor de vijfde en zesde snede, is het aan te bevelen altijd  gebruik te maken van double action-producten als Ecocool en Pioneer 11G22. In de tabel vindt u een overzicht van de middelen en wanneer deze toe te passen zijn.

Meer info
Maak ook gebruik van de voorkoopacties die wij op de verschillende inkuilmiddelen hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw specialist.
 

Product Functie Gebruiksdoel Dosering
Ecosyl 50 (dry) Conservering 1e, 2e, 3e snede 50 ton product (6 ha)
Ecosyl 50 (liquid) Conservering 1e, 2e, 3e snede 50 ton product (6 ha)
Ecosyl 100 (liquid) Conservering 1e, 2e, 3e snede 100 ton product (6 ha)
Ecocool (liquid) Conservering +
Broeiremming
Broeigevoelig gras +
latere snede
50 ton product (6 ha)
DA Ecostable (dry) Conservering +
Broeiremming
Broeigevoelig gras +
latere snede
50 ton product (6 ha)
Pioneer 1188 (liquid) Conservering 1e, 2e, 3e snede

50 ton product (6 ha) of
250 ton product

Pioneer 1188 (dry) Conservering 1e, 2e, 3e snede 40 ton product
Pioneer 11A44 (liquid) Broeiremming Broeigevoelig gras 50 ton product (6 ha) of
250 ton product
Pioneer 11A44 (dry) Broeiremming Broeigevoelig gras 40 ton product
Pioneer 11G22 Conservering +
Broeiremming
Broeigevoelig gras +
latere snede
50 ton product (6 ha) of
250 ton product
Pioneer 11GFT Conservering +
Broeiremming
Broeigevoelig gras +
latere snede
50 ton product (6 ha) of
250 ton product