Menu

Regelgeving rondom het leveren van kunstmest is veranderd

4-10-2021
Regelgeving rondom het leveren van kunstmest is veranderd

Vanaf 1 februari 2021 geldt de nieuwe EU-verordening rondom precursoren voor explosieven. Precursoren zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden als precursor voor de illegale productie van explosieven. Kunstmest met stikstof is een precursor en valt dus onder de nieuwe verordening. De samenstelling van de meststoffen blijft hetzelfde. 

De EU-verordening is ingesteld om te voorkomen dat kwaadwillende personen ongemerkt explosieven kunnen maken. Om aan deze EU-verordening uitvoering te geven is ook de nationale (NL) wetgeving  aangepast. Zo moeten leveranciers de identiteit verifiëren van de afnemer van precursoren voor explosieven en moeten zij klanten informeren dat het product dat zij kopen (de meststof) een precursor voor explosieven is.

Als u meststoffen afneemt dan dient u een meststoffenverklaring in te vullen en moet u accorderen voor ontvangst van de meststoffen. Beide zaken kunt u ook via Mijn AR regelen.