Menu

Overbemesting

6-7-2021
Overbemesting

Nederland gaat dit jaar bij zowel appel als peer niet naar een volle oogst. Rondom de overbemesting is maatwerk dus op zijn plaats. Een laat groeiseizoen, teelt, rasverschillen en wenselijke bewaarbaarheid spelen hierbij een rol. De regelmatige neerslag van de afgelopen periode en het wel of niet toepassen van eerdere organische bemesting geeft een geheel andere situatie dan in de afgelopen jaren. AR Plant heeft een totaalpakket aan strooi-, blad- en fertigatiemeststoffen in haar assortiment.

Momenteel adviseren wij KAS 27% en Kalisalpeter Prills voor de overbemesting. Kalisalpeter is ook in poedervorm beschikbaar voor fertigatie. Bespreek de details van uw inzet met uw fruitteeltvoorlichter.