Menu

Fosfaatnormen 2022

20-12-2021
Fosfaatnormen 2022

Sinds dit jaar hebben we te maken met het nieuwe fosfaatgebruiksnormenstelsel. Dit betekent dat de fosfaatgebruiksnormen van uw perceel sinds dit jaar gebaseerd worden op de P-AL+P-CaCl-waarden van het grondmonster. In Midden-Nederland blijft de fosfaatruimte op bedrijfsniveau gemiddeld genomen redelijk gelijk; er kunnen echter flinke verschillen ontstaan tussen percelen.

Vorig jaar is mede om deze reden een overgangsregeling geïntroduceerd. In de overgangsregeling mogen grondmonsters genomen voor 31 december 2020 voor een periode van maximaal 4 jaar (gerekend vanaf de grondmonster-rapportagedatum) gebruikt worden volgens zowel de nieuwe als de oude regeling. Dit betekent dat u voor deze monsters kunt kiezen tussen de oude PW-bepaling en de nieuwe P-AL+P-CaCI-methode. U kunt dus kiezen voor de meest gunstige normering. Voor alle monsters gestoken vanaf 1 januari 2021 geldt enkel de nieuwe normering. CAF-klanten kunnen op caf.nl uitgebreide informatie vinden omtrent de wet- en regelgeving met betrekking tot fruitteelt.