Samenstelling districtsbestuur Rijn en Heuvelrug

Binnen coöperatie AgruniekRijnvallei vormt de districtsraad een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur. De districtsraad bestaat uit vijf districtsbesturen, waaronder Rijn en Heuvelrug.

Naam Woonplaats Functie
Peter van Rooijen Cothen Lid
Richard de Bie Werkhoven Lid
Jacco Merkens Werkhoven Voorzitter