Menu

Onkruidbestrijding in de mais

20-5-2020
Onkruidbestrijding in de mais

De onkruidbestrijding in mais komt op gang. Hierbij een aantal tips voor een optimale maisteelt:

  • Bij maisplanten die onder stress staan van droogte of kou raden we aan om Aminoboost te gebruiken als toevoeging op de onkruidbestrijding. Aminoboost bestaat uit aminozuren die de plant een extra energie-impuls geven. Dit geeft grootte-voordelen voor een plant die onder stressvolle omstandigheden groeit. (zie ook onze productflyer)
  • Spuit de mais tussen het 2- en 5-bladstadium. Dit zorgt ervoor dat de onkruiden nog niet afgehard zijn waardoor de bestrijding beter gaat. Ook is er op heel vuile percelen nog geen parapluwerking waardoor ook het kleinste onkruid geraakt wordt.
  • Als onderzaaimengsel gaat onze voorkeur uit naar een combinatie van Engels en Italiaans raaigras. Alleen Italiaans raaigras is ook een goede optie. Het mengsel van Italiaans en Engels raai zorgt voor een spreiding in de breedte van het mengsel. De kans dat het gewas dan alsnog maar beperkt bovenkomt door de droogte en het in het najaar vernieuwd moet worden is evengoed aanwezig, zo bleek vorig jaar. Wat we vorig jaar ook zagen is dat de bodemherbicide met een halve dosering al kan slagen. Een volle dosering geeft iets terugval van de grasplanten. Verder moet er gestreefd worden naar een interval van 14 dagen tussen de onkruidbestrijding en het onderzaaien.
  • Voor mais tegelijk gezaaid met rietzwenk is het van belang dat de onkruidbestrijding afgestemd wordt op de ontwikkeling van het rietzwenkgras. Het ligt aan het voorjaar en de temperatuur hoe de rietzwenk zich ten opzichte van de mais ontwikkeld.