Menu

Trots op de boer

9-10-2019
Trots op de boer

AR streeft naar een gezonde agrarische sector met een goed toekomstperspectief voor de bedrijven. We steunen de agrarische ondernemers waar mogelijk. Op dinsdag 1 oktober waren we daarom aanwezig op het Malieveld, om de boeren een hart onder de riem te steken.

AR was partner van de actie en heeft deze financieel ondersteund. Daarnaast hebben onze buitendienstmedewerkers tijdens de actie kopjes koffie en warme sjaals uitgedeeld. We hopen dat de actie het gewenste resultaat oplevert: respect voor de boeren, boer en burger dichter bij elkaar brengen en balans in het maatschappelijk debat.

De massale opkomst in Den Haag laat wel zien dat er iets moet gebeuren. De agrarische sector is immers een sector om trots op te zijn!