Spelregels rondom het leveren van kunstmest.

Sinds 1 februari 2021 geldt de nieuwe EU-verordening rondom precursoren voor explosieven. Precursoren zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden als precursor voor de illegale productie van explosieven.

Kunstmest met stikstof is een precursor en valt dus onder de nieuwe verordening. De samenstelling van de meststoffen blijft hetzelfde. De EU-verordening is ingesteld om te voorkomen dat kwaadwillende personen ongemerkt explosieven kunnen maken. Om aan deze EU-verordening uitvoering te geven is ook de nationale (NL) wetgeving aangepast. Zo moeten leveranciers de identiteit verifiëren van de afnemer van precursoren voor explosieven en moeten zij klanten informeren dat het product dat zij kopen (de meststof) een precursor voor explosieven is.

Stel dat je meststoffen afneemt waarbij het stikstofmineraal meer dan 15% aanwezig is dan moet je jaarlijks een meststoffenverklaring invullen. Dit kan ook via Mijn AR. Begin dit jaar hebben wij een herinnering gestuurd om ergernissen later in het seizoen te voorkomen als je het formulier (nog) niet hebt ingevuld.

Stel dat je de gebruikelijke DCM-mixen (gazon pur, mix 2 en 6) pakt of de Culterra-meststof dan hoef je geen formulier in te vullen. Dit zijn de meest gebruikte mixmeststoffen in de groenvoorziening die een zeer goede mineralenverdeling hebben waardoor planten en gazon de juiste voeding meekrijgen die nodig zijn voor een optimaal voedings- en groeibalans.

Lees meer over de meststoffenverklaring