Bodemmonsters en bodemverbetering

Een goede basis voor een gezonde en vitale tuin begint in de bodem. Bepaal aan de hand van een grondmonster de voedingstoestand van de bodem. AR kan deze grondmonsters verzorgen en je van een passend bemestingsadvies voorzien.

Hiervoor is inzicht in de bemestingsbehoefte van je tuin of perceel nodig. Een belangrijk instrument om de voedingstoestand te onderzoeken is het nemen van een grondmonster.
AR kan deze grondmonsters voor je verzorgen en je van een passend advies voorzien om te zorgen voor een vitale tuin of perceel.


Bemesting

In het voorjaar is het belangrijk om de tuin en nieuwe hagen etc. te bemesten met de juiste bemesting. Om de planten en het gazon vitaal door te winter te helpen, werken wij met een DCM meststof gazon om het gazon sterk te maken waardoor het vitaler het groeiseizoen in gaat.

Voor borders en siertuinen kun je de hoogwaardige DCM mix 3 (N-P-K 9-3-6 + 3 mgO) pakken zodat planten de nodige nutriënten tot hun beschikking hebben om een goede groeistart te maken. Dit product bevat 45% organische stof.

Voor een hoogwaardige startmeststof bij pas geplante bomen kun je kiezen voor Novovit Frutta. Dit is een allround meststof die in het plantgat moet worden toegepast in een hoeveelheid van maximaal 40 g/boom. Deze meststof werkt maar liefst 8 maanden door het langzaam vrijkomen van de nutriënten. Daarnaast heeft het polymeer een waterbufferendeffect. Deze kan zijn eigen gewicht tot vijftig maal aan water opnemen en dit weer afgeven aan de wortels in een droge periode. Deze meststof dient in het voorjaar niet te hoog gedoseerd te worden i.v.m. eventuele wortelschade (verbranding). Naast het waterbufferendeffect heeft het ook een werking tegen woelratten en muizen doordat het korreltje vocht opneemt waardoor er gel ontstaat wat een afwerend effect geeft.