Menu

Spelregels rondom het leveren van kunstmest gaan veranderen

11-2-2021
Spelregels rondom het leveren van kunstmest gaan veranderen

Vanaf 1 februari 2021 geldt de nieuwe EU-verordening rondom precursoren voor explosieven. Precursoren zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden als precursor voor de illegale productie van explosieven. Kunstmest met stikstof is een precursor en valt dus onder de nieuwe verordening. De samenstelling van de meststoffen blijft hetzelfde. 

De EU-verordening is ingesteld om te voorkomen dat kwaadwillende personen ongemerkt explosieven kunnen maken. Om aan deze EU-verordening uitvoering te geven is ook de nationale (NL) wetgeving aangepast. Zo moeten leveranciers de identiteit verifiëren van de afnemer van precursoren voor explosieven en moeten zij klanten informeren dat het product dat zij kopen (de meststof) een precursor voor explosieven is. Op korte termijn hoort u van ons hoe wij aan deze en andere verplichtingen invulling gaan geven.