Menu

AR houdt mengvoeromzet op peil door veel nieuwe klanten

8-1-2019
AR houdt mengvoeromzet op peil door veel nieuwe klanten

Ondanks afnemende dieraantallen en complexe omstandigheden, zoals de droogte, heeft AR (AgruniekRijnvallei) een goed jaar achter de rug. De mengvoeromzet is net boven het niveau van 2017 uitgekomen. Daarnaast heeft AR een recordhoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen en fruitteeltbenodigdheden afgezet. De negen Welkoop-winkels van AR hebben een fantastisch jaar achter de rug.

Handelsoorlogen, droogte, slechte opbrengstprijzen en de fosfaatwetgeving drukten hun stempel op de sector in 2018. De droogte leidde enerzijds tot extra kosten voor AR, anderzijds zorgde de ligging aan groot vaarwater voor extra op- en overslag van grondstoffen voor dochteronderneming Rijnzate.

Voorsprong opgebouwd
In alle sectoren heeft AR in 2018 veel nieuwe klanten verwelkomd wat tot een positieve klantenbalans heeft geleid. Het meest opvallend is de balans in de pluimveesector: ruim dertig nieuwe klanten en nauwelijks vertrokken klanten. De klantgerichte aanpak, de gespecialiseerde productie en de regionale betrokkenheid spreken veehouders aan. Daarnaast is AR vroegtijdig ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen zoals onbehandelde hennen, VLOG en Bief Select en heeft AR een aantal aansprekende nieuwe producten ontwikkeld zoals Sodagrain en Maxammon grain. AR plukt nu de vruchten van de voorsprong die hiermee is opgebouwd.

Record hoeveelheden
Ook in de plantaardige sectoren is de klantenbalans positief. Voor het eerst in de historie is bij gewasbeschermingsmiddelen de omzetgrens van 9 miljoen euro gepasseerd en bij fruitteeltbenodigdheden die van 3 miljoen euro. Ten opzichte van 2017 is de omzet van Fysium, een product om de bewaarbaarheid van fruit te vergroten, zelfs met 50% gestegen.

Uitdaging 2019
De toenemende complexiteit in de agrarische sector brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo wordt er voor steeds meer verschillende concepten geproduceerd. Om aan de toenemende vraag naar biologische voeders te voldoen is AR in 2018 een samenwerking aangegaan met coöperatie De Valk Wekerom. Samen met deze coöperatie wordt de productiecapaciteit van biologische mengvoeders uitgebreid.