Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
17 februari 2022

Extern salderen stikstof Gelderland

Provincie Gelderland heeft de beleidsregels voor stikstof aangepast. Sinds 9 februari 2022 is extern salderen mogelijk. Een belangrijk verschil met andere provincies is de sloopverplichting voor stoppende bedrijven.

70% overdraagbaar

Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofruimte binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander binnen een 25 km afstandsgrens. Bij extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Degene aan wie de stikstofruimte wordt overgedragen mag 70% van de gerealiseerde capaciteit van deze stikstofruimte gebruiken. Er wordt 30% ingenomen door de provincie. Door middel van een Aeriusberekening moet worden aangetoond dat er op geen enkele locatie een toename van stikstof ontstaat. De netto benutbaarheid van stikstofrechten komt in de praktijk daardoor vaak lager uit dan de genoemde 70%.


Sloopverplichting

Belangrijke voorwaarde is dat extern salderen met veehouderijen gepaard gaat met een sloopverplichting in het geval van een stoppend bedrijf. Dat wordt geregeld met een sloopovereenkomst. Een sloopovereenkomst is niet nodig bij agrarische bedrijven die gedeeltelijk stoppen en waar activiteiten blijven op het terrein. Voor die gevallen worden afspraken en voorwaarden in vergunningen vastgelegd.


Andere provincies

Met uitzondering van Utrecht hebben alle provincies nu regels voor extern salderen. Overijssel heeft de besluitvorming voor nieuwe vergunningen recent opgeschort totdat er een extra onderbouwing is opgesteld. Aanleiding daarvoor is een gerechtelijke uitspraak in Brabant.


Meer weten?

De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je graag bij de alle stikstofvragen. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem contact op met Gert-Jan Vliem, of Harold Vogels.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan