Menu

Gedreven Ondernemersfonds

Uit: Uniek juni 2014
Uit: Uniek juni 2014

Met het Gedreven Ondernemersfonds wil coöperatie AgruniekRijnvallei kennisverbreding en -uitwisseling tussen de leden bevorderen en onderlinge contacten verstevigen.

Innovatie en verbinding
Per district stelt AgruniekRijnvallei een budget per jaar beschikbaar. Leden kunnen hiervan gebruikmaken voor bijvoorbeeld de organisatie van een excursie, het inwinnen van extern advies over een nieuwe voermethode of het proberen van een innovatieve teelttechniek. 

Voorwaarden
Een voorstel kunt u indienen bij uw districtsvoorzitter. De voorwaarden van het fonds zijn bij de districtsvoorzitters bekend. In overleg met het bestuur wordt al dan niet overgegaan tot ondersteuning van een initiatief.

Heeft u ook een goed idee?
Neem dan contact op met de voorzitter van uw district. De contactgegevens vindt u hieronder.
 

Overzicht districtsvoorzitters

District Naam E-mail
Achterhoek-Liemers Jos Siebes josenriny@yahoo.com
Betuco Sven Wiggelo svenwiggelo@hotmail.com
Rijn en Heuvelrug Cees-Jan Nell ceesjn@hetnet.nl
Vallei-Zuid Jan Oskam janoskam@kpnmail.nl
Veluwe Anton Davelaar a.davelaar@hetnet.nl

 

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route