Menu

Mestbeleid en regelingen voor paardenhouderij

Afbeelding: shutterstock_Paard ARBO

De regelgeving voor de paardenhouderij verandert en wordt complexer. Registratie van grond en mest waren vaak al verplicht. Vanaf 2021 komt daar de I&R-registratie van paarden bij. Met een kloppende administratie voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en voorkomt u onnodige mestboetes.

I&R Paarden is ontstaan vanuit Europese gezondheidsregels, maar overheden kunnen deze gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken. Een kloppende mestadministratie wordt daarmee belangrijker. Onderstaande regelingen gelden voor zowel paarden, pony’s als dieren in opfok. Om uw zaken goed te regelen werkt Voermeesters B.V. daarom samen met de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling.

Registratie paarden

Vanaf 21 april 2021 registreert elke locatiehouder alle paarden. Paarden die er in principe altijd staan (30 dagen of langer) moeten geregistreerd worden in het I&R systeem bij RVO. Voor paarden die er korter staan mag dit ook in uw eigen administratie staan. Voor de mestboekhouding is het van belang dat er elke eerste dag van de maand een telling plaatsvindt.

Mestboekhouding

De mestboekhouding is verplicht vanaf 350 kg stikstof (circa 6 paarden) of 3 hectare landbouwgrond. Overschrijding van mestnormen kan tot zeer hoge boetes leiden. Veel bedrijven besteden dit daarom uit aan specialisten zoals AR Bedrijfsontwikkeling. Met de sluitende berekening kunt u aantonen te voldoen aan alle regels. Waar nodig krijgt u daarbij advies.

Gecombineerde opgave

Houdt u paarden of heeft u landbouwgrond? Misschien staat u ook wel geregistreerd als landbouwer. De kans is groot dat ook de Gecombineerde Opgave een verplichting is. Dit betreft een combinatie van aangiften zoals grondregistratie en dieraantallen. Maar ook eventuele landbouwsubsidies (betalingsrechten) of verruimde fosfaatplaatsingsruimte kunt u hier aanvragen. Veel van deze gegevens zijn ook nodig voor uw mestboekhouding.

Paard en omgeving

In het landelijk gebied heeft u als paardenhouder te maken met omgevingsregels voor milieu, bestemmingsplan of natuurbescherming (stikstofproblematiek). Gemeentes en provincies dragen zorg voor de juiste uitvoering van deze regels. Heeft u plannen voor de ontwikkeling van uw paardenhouderij? Of is er een melding activiteitenbesluit milieu, een omgevingsvergunning of natuurvergunning nodig? Dan zit u bij AR Bedrijfsontwikkeling goed voor een specialistisch advies.

Wilt u meer informatie?

Door de samenwerking van Voermeesters B.V. met AR Bedrijfsontwikkeling wordt gestreefd naar een efficiënte werkwijze tegen zo laag mogelijke kosten. Bij vragen helpt onze telefonische helpdesk u snel en deskundig. Zo bent u verzekerd van een correcte en volledige administratie en een passend advies. Wilt u meer informatie? Vraag uw specialist van Voermeesters B.V. of de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling.

Neem contact op met AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. De contactgegevens van de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling vindt u hier.

Afbeelding: Logo_Voermeesters_RGB
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route