Menu

Heldere en praktische aanpak in 4 fasen

Uitbreiden gaat vaak gepaard met complexe keuzes en een doolhof aan regels. Een heldere en gestructureerde aanpak is dan ook meer dan wenselijk. Door te werken met het 4-fasenplan van AR Bedrijfsontwikkeling krijgt de aanpak en de vergunningaanvraag meer structuur. Dit helpt u om de belangrijke keuzes in de juiste volgorde te maken.
 

1. Planfase

 • Achtergrond/doelstellingen
 • Inventarisatie bedrijf
 • Onderzoek vergunningen
 • Onderzoek financieel
 • Koers bepalen

2. Ontwerpfase

 • Ontwerp/indeling
 • Inrichting en techniek
 • Wettelijke kaders
 • Binnen begroting

3. Vergunningenfase

 • Bestemmingsplan
 • Melding AMvB/activiteitenbesluit
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Omgevingsvergunning

4. Uitvoeringsfase

 • Voorbereiding, financiering, aanbesteding
 • Bouwen en inrichten
 • Opstarten productie
 • Aanschaf productierechten

 

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route