Menu

VVO’s voor mestverwerkingsplicht

4-8-2017

De mestverwerkingsplicht is in 2017 verhoogd in percentage voor de gebieden Zuid en Oost. Heeft u voldoende mest verwerkt? Of heeft u nog VVO’s nodig?

Verwacht u een bedrijfsoverschot? Dan moet u een deel van de mest laten verwerken. Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf zich bevindt. In regio Zuid is dit 59%, in Oost 52% en Overig 10%. In regio Oost was dit 35%. Hier is dus sprake van een forse stijging. Door het fosfaatreductieplan in de melkveehouderij zal het bedrijfsoverschot kleiner zijn, maar het verwerkingspercentage is mogelijk hoger.

Wilt u uw VVO’s ook zorgeloos regelen?
Neem contact op met Jannes Jansen, telefoon 06-26944502 of Ko van Schaik, telefoon 06-55851253.

Gerelateerde artikelen
Nieuwe verwerkingspercentages mestverwerking

VVO’s voor mestverwerkingsplicht