Menu

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij

26-10-2018
Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij

Zoogkoeienhouders hebben fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen. Alleen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen ze vrijstelling krijgen van de verplichting om fosfaatrechten te hebben.

Deze vrijstelling is een uitkomst voor vleesveebedrijven die meer jongvee willen houden dan het aantal waarvoor fosfaatrechten aanwezig zijn op het bedrijf.

Voorwaarden:

  1. Deelnemers aan de vrijstelling laten alle fosfaatrechten vervallen.
  2. In- en uitscharen van vrouwelijk vee mag niet van en naar bedrijven die niet deelnemen aan de vrijstelling.
  3. Deelnemers houden geen melk- en kalfkoeien en jongvee voor de melkveehouderij.
  4. Deelnemers blijven er verantwoordelijk voor dat geen enkel rund na afvoer ooit nog op een melkproducerend bedrijf terechtkomt.
  5. Deelnemers mogen in de afgelopen drie jaar geen bestuurder zijn geweest van een ander melkvee- of zoogkoeienbedrijf, tenzij dat bedrijf ook alle fosfaatrechten laat vervallen.

Vanaf de aanmelding moet het bedrijf aan alle voorwaarden voldoen, anders vervalt de vrijstelling en zijn er alsnog fosfaatrechten nodig.

Ingangsdatum
Meedoen met de vrijstellingsregeling kan vanaf 2018 of vanaf 2019. Wilt u meedoen vanaf 2018? Dan mag er geen overdracht van fosfaatrechten zijn nadat de aanmelding van de vrijstelling binnen is. Meedoen vanaf 2019? Dan mogen fosfaatrechten in 2018 worden gebruikt. Indien de rechten niet gebruikt zijn, dan is verleasen een mogelijkheid. AR Bedrijfsontwikkeling kan u daarbij helpen.

Afweging
Het is een vrije keuze om wel of niet mee te doen aan de vrijstellingsregeling. De voorwaarden van de regeling zijn voor veel bedrijven bezwarend omdat ze afscheid moeten nemen van de fosfaatrechten en de daaraan gekoppelde waarde. Bovendien blijft de vrijgestelde veehouder er verantwoordelijk voor dat zijn vee nooit meer gehouden wordt op een ander melkveebedrijf in Nederland of daarbuiten. Dat geldt niet alleen voor de eerstvolgende houder van dat rund, maar alle toekomstige houders, zowel in Nederland als daarbuiten. Dit kan gerealiseerd worden door een kettingbeding op te nemen in de koopovereenkomst die bij het rund wordt gesloten, zodat met opeenvolgende kopers steeds opnieuw moet worden overeengekomen dat met het dier geen dierlijke meststoffen worden geproduceerd op een melkproducerend bedrijf.

Werken binnen vastgestelde fosfaatrechten
Zoogkoeienhouders kunnen er ook voor kiezen om te werken binnen de vastgestelde fosfaatrechten. Voor jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen en zoogkoe wordt, zijn fosfaatrechten nodig. Als het jongvee niet bestemd is om zoogkoe te worden, zijn er geen fosfaatrechten nodig. Door de dieren de juiste bestemming en diercategorie te geven, kan de zoogkoeienhouder dus enigszins sturen om binnen de vastgestelde fosfaatrechten te blijven.

Aanmelden
Alle regels en de informatie over de aanmelding staan op de site van RVO. Aanmelden kan tot en met 6 november 2018. Bedrijven die nog geen fosfaatrechtenbeschikking hebben ontvangen kunnen zich tot en met 1 december 2018 aanmelden. Er is een keuze om mee te doen vanaf 2018 of 2019.

Meer info
Heeft u vragen? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Bel ons of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact me u op.