Menu

Verschil emissiereductie veestallen in Brabant versus landelijk

21-7-2017
Verschil emissiereductie veestallen in Brabant versus landelijk

Noord-Brabant gaat in hoge versnelling richting emissiearme stallen. Praktisch alle bedrijfstakken ondervinden de gevolgen. Waarin verschilt Brabant van de rest van Nederland?

De Brabantse aanpassing treft niet alleen varkens, pluimvee, melkvee, maar ook jongvee, vleesvee (vleeskalveren, zoogkoeien, vleesstieren) en fokstieren. Er zijn uitzonderingen voor biologische varkens-, geiten en vleesrundveebedrijven. Voor veel Brabantse veehouders betekent dit dat al in 2019 een vergunning moeten worden ingediend om vervolgens de stallen aan te passen. De impact daarvan is groot en stuit begrijpelijk op veel weerstand.

Interne saldering
Landelijke normen staan interne saldering toe, zodat gestreefd kan worden naar een gemiddelde emissiereductie op bedrijfsniveau. In Brabant telt dat niet meer en moet elke dierplaats worden aangepast. Stalaanpassing is vereist als deze stal 15 jaar (intensieve veehouderij) of 20 jaar (melkveehouderij) is. Met het stroomschema kunnen bedrijven én dierplaatsen worden getoetst.
 

Indicatie vereiste emissiereductie ammoniak voor nieuwbouw of aanpassing.
Klik op de tabel om te vergroten.

Reductiepercentage
Bij nieuwbouw of de Brabantse verplichting tot versnelde aanpassing gelden de normen zoals gesteld in de Brabantse verordening natuurbescherming. Landelijk gelden de normen voor het besluit emissiearme huisvesting. De tabel maakt de verschillende reductiepercentages inzichtelijk voor stallen die het aankomende jaar worden gebouwd of in gebruik genomen.

Landelijk zijn er geen emissie-eisen voor diverse categorieën rundvee en geiten omdat daarvoor ook geen erkende stalsystemen beschikbaar zijn. Toch stelt Brabant eisen aan deze stallen, waardoor noodgedwongen aansluiting gezocht wordt bij vloersystemen uit de melkveehouderij.

Stoppersregeling
Voor bedrijven die nog niet voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting en in de zogenaamde ‘stoppersregeling’ zitten hebben de keus om werkelijk te stoppen of het bedrijf voor 1 januari 2020 aan te passen. Dit zijn landelijke termijnen, maar de normstelling in Brabant vraagt een hoger reductiepercentage en zonder toepassing van interne saldering.

Staldering
Noord-Brabant kent nog meer ingrijpende wijzigen, waaronder de staldering. Bij bouw of ingebruikname van een stal voor veehouderij moet 110% staloppervlak elders worden gesloopt. Uitgezonderd zijn melkvee en schapen.

Meer weten?
De vereiste stalaanpassingen en staldering hebben vaak een forse financiële impact. De adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling bespreken graag uw specifieke bedrijfssituatie. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Gerelateerde artikelen
Vergunningen up-to-date