Menu

Stikstofbeleid: een strijd op veel fronten

17-8-2020
Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC

Er stromen voortdurend stikstofvragen binnen bij AR Bedrijfsontwikkeling. Deze gaan over allerlei onderwerpen. Van veevoermaatregel tot stikstofvergunning. En van legalisatie tot externe saldering van stikstofrechten. We zetten enkele actualiteiten op rij.

PAS-melding legaliseren
Bedrijven die een PAS-melding willen laten omzetten in een formele toestemming moeten informatie doorgeven aan RVO. RVO heeft de uiterste datum voor het indienen van deze informatie uitgesteld naar 1 oktober 2020. Zie ook ons eerdere artikel: PAS-melding legaliseren.

Veevoermaatregel
Het verbod op eiwitrijke producten gedurende een periode van vier maanden kan niet op applaus rekenen. Onbegrip alom. En volkomen begrijpelijk! De maatregel ligt nog bij de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Pas eind augustus wordt duidelijkheid verwacht en op 1 september zou het dan in moeten gaan. En waarschijnlijk moet de rechtbank ook nog zijn standpunt geven. In de tussentijd vragen veehouders zich af of ze vanwege de uitzonderingsregel (weinig eiwit in het rantsoen) een hogere eiwitnorm mogen hanteren. Dat is onder andere afhankelijk van gegevens in de KringloopWijzer en de Gecombineerde Opgave. Deelnemers aan het pakket ‘AR Mineralen Inzicht’ worden binnenkort door AR Bedrijfsontwikkeling benaderd en desgewenst doorgerekend.

Extern salderen
Bedrijven die willen uitbreiden en daarvoor een nieuwe vergunning nodig hebben, maar dat met intern salderen niet realiseren, kunnen stikstofrechten van elders verwerven. Met deze zogenaamde ‘aankoop van stikstofrechten’ wordt een nieuwe vergunning Wet Natuurbescherming aangevraagd. Extern salderen is op dit moment uitsluitend mogelijk voor bedrijven die op 4 oktober 2019 niet beschikten over dier- of fosfaatrechten. Er is landelijke wetgeving in de maak om het innemen van dier- en fosfaatrechten bij extern salderen tussen private partijen mogelijk te maken. Binnenkort verwachten we hierover meer duidelijkheid. De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling hebben jarenlange ervaring op het gebied van stikstofvergunningen en salderingsmogelijkheden.

Stimuleringsregelingen
Het ministerie is volop bezig met allerlei stimuleringsregelingen, onder andere op het gebied van kringlooplandbouw en stikstofreductie. Voor een aantal bedrijven zou dat kansen kunnen bieden. AR Bedrijfsontwikkeling volgt de ontwikkelingen op de voet.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel 0317-499599. 

Gerelateerde artikelen:
Webinar: gezond koeien voeren met minder eiwit
PAS-melding legaliseren
Stikstofbeleid nieuwe vergunningen
Stikstof houdt vergunningen in de tang
Vergunning Wet natuurbescherming zonder PAS
Streep door PAS, gevolgen voor boer wrangUitspraak Europees hof over PAS-vergunning

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route