Menu

Nieuw bestemmingsplan buitengebied? Check de gevolgen.

2-3-2018

Gemeente Geldermalsen vernieuwt het bestemmingsplan buitengebied. Past uw huidige bedrijf binnen de nieuwe regels? En wat mag er in de toekomst? Een check is waardevol. Tot en met 29 maart 2018 kunt u een reactie naar de gemeente sturen.

Een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied betekent veelal het opnieuw vastleggen van de bestaande legale situatie. Toch is het opletten. Past uw situatie voor nu en de nabije toekomst? Een check van bouwvlak en regels blijft belangrijk. In de fase van voorontwerp is een correctie vaak nog mogelijk. Richting de ontwerpfase en het definitieve plan zijn correcties lastiger te regelen.

Grondgebondenheid
In de provincie Gelderland is een bedrijf grondgebonden als het over voldoende grond beschikt om tenminste de helft van de benodigde diervoeding zelf te kunnen produceren. Niet elke melkveehouderij wordt dan als grondgebonden beschouwd. Voor elk bedrijf is het juiste etiket van belang, zowel voor bouw- als gebruiksmogelijkheden.

Check
Bij een check is het belangrijk om te kijken of alle aanwezige bedrijfsactiviteiten binnen het bestemmingsplan zijn toegestaan. Is het bouwvlak passend? Zijn nevenactiviteiten toegestaan? Passen toekomstige ontwikkelingen binnen het nieuwe plan? Is een toename van ammoniakemissie mogelijk? Op de site van de gemeente Geldermalsen kunt u het voorontwerp inzien. Op de site ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen.

Heeft u vragen?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. U kunt een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bellen met Harold Vogels, tel 06-55331109.

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC