Menu

Mais op zand en löss uiterlijk 15 februari melden

11-2-2021

Wilt u mais telen op zand- en lössgrond? Dan moet dit uiterlijk 15 februari 2021 bij RVO worden gemeld. Op deze gronden mag vanaf 15 maart drijfmest worden uitgereden.

Vanaf 2021 mag op zand- en lössgrond alleen mais worden geteeld, indien het perceel uiterlijk 15 februari is gemeld (m.u.v. biologisch geteelde mais en suikermais geteeld onder folie). Het advies is om percelen waarover twijfel bestaat of er mais wordt geteeld, toch te melden. Dat geldt ook als de toekomstige gebruiker van dit jaar nog niet bekend is. De melding geldt voor één kalenderjaar en kan alleen worden aangepast of ingetrokken door de initiële melder.

Werkwijze
Voorafgaand aan de melding is het van belang om alle percelen bij te werken in ‘mijn percelen’. Het is van belang dat de intekening en oppervlakte van het (gewas)perceel overeenkomt met de uiteindelijke situatie. Wordt een andere ligging en/of kleiner oppervlakte doorgegeven, dan zijn de doorgegeven ligging en/of oppervlakte bepalend.

Na 15 februari
Wordt een perceel na 15 februari verhuurd aan een ander bedrijf, dan gaat de melding met het perceel mee over naar de nieuwe gebruiker. De nieuwe gebruiker neemt de verplichtingen van het perceel over. Vanaf 16 februari tot uiterlijk 14 maart zijn nieuwe meldingen niet meer mogelijk, maar is het wel mogelijk om een perceel te verkleinen of af te melden.

Grasoogst voor mais
Als voor de maisteelt nog een snede gras wordt geoogst en/of beweid, dan is het toegestaan om in de periode van 16 februari t/m 14 maart drijfmest uit te rijden. RVO geeft aan dat de mest voor het moment van maaien/beweiden moet zijn toegediend. Op de gemelde maispercelen mag, zoals voorheen, vanaf 1 februari vaste mest worden uitgereden. Dit geldt zowel voor bouwland als voor grasland.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie of meldingen op rvo.nl. Bij vragen helpen de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling u graag. U kunt ook mailen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl dan nemen wij contact met u op.

Gerelateerde artikelen:
Derogatie 2021 nu aanmelden
Uw mestzaken zorgeloos geregeld

Mais op zand en löss uiterlijk 15 februari melden