Menu

Grondmonsters: wanneer is een nieuw monster nodig?

24-11-2017

Een geldig grondmonster is zowel voor derogatie als de fosfaatdifferentiatie nodig.

Derogatiemonster
Voor de geldigheid van een derogatiemonster is de monsterdatum bepalend. Voor 2018 zijn grondmonsters met een monsterdatum vóór 1 februari 2014 niet meer geldig.

Fosfaatdifferentiatie
Voor 2018 zijn grondmonsters met een monsterdatum van vóór 16 mei 2014 niet meer geldig voor de fosfaatdifferentiatie.

Monsters genomen tussen 1 februari en 15 mei 2014 zijn in 2018 dus wel geldig voor derogatie maar niet voor de fosfaatdifferentiatie.

Nieuwe grondmonsters
Nieuwe grondmonsters moeten normaliter uiterlijk 31 januari worden genomen. Om vergissingen te voorkomen, is het verstandig om zowel voor derogatie als fosfaatdifferentiatie de datum van monstering naar één moment te brengen. Een derogatiebedrijf moet ook over een geldig derogatiemonster beschikken als een perceel na 31 januari, maar vóór 16 mei in gebruik genomen wordt. Laat zo nodig binnen 7 dagen na ingebruikname een grondmonster nemen.

Totale bedrijfsoppervlakte
Voor derogatie moet de totale bedrijfsoppervlakte worden bemonsterd. Hierbij moet de bemonsterde oppervlakte met GPS-coördinaten worden vastgelegd. Controleer dit goed, want soms is een bepaalde hoek niet meegenomen in de meting.

Percelen combineren
Voor de wetgeving mogen meerdere percelen worden gecombineerd in één monster. De regels daarvoor zijn:

  • De percelen grenzen aan elkaar;
  • De scheiding tussen de percelen is maximaal een onverhard kavelpad of een landbouwsloot;
  • De afzonderlijke percelen zijn maximaal 2,5 ha en de samengevoegde percelen maximaal 5 ha.
Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC