Menu

Fosfaatreductieplan alleen geldig voor melkproducerende bedrijven

14-4-2017

Onlangs is bekend gemaakt dat het fosfaatreductieplan alleen nog geldig is voor melkproducerende bedrijven. Alle niet-melkproducerende rundveebedrijven worden nu alsnog buiten de regeling gehouden. Met een brief naar de kamer heeft de staatssecretaris aangegeven tegemoet te komen aan de bezwaren van deze bedrijven.

Het is op dit moment onduidelijk of deze wijziging ingaat met terugwerkende kracht of pas vanaf 1 mei. Ook is er onduidelijkheid of er aanpassingen komen voor melkproducerende bedrijven. Zonder aanpassingen kunnen deze bedrijven immers zonder beperkingen dieren verplaatsen naar een niet-melkproducerend bedrijf. De staatsecretaris heeft aangegeven te willen voorkomen dat dieren van melkproducerende bedrijven naar niet-melkproducerende bedrijven gaan om daarmee de regeling te omzeilen.

Regeling
Uit de brief kan de conclusie getrokken worden dat niet-melkproducerende bedrijven uiteindelijk niet meer onder de regeling vallen. Deze bedrijven kunnen vanaf het moment van de wijziging (en misschien met terugwerkende kracht) dus ‘onbeperkt’ dieren aanvoeren. Voor niet-melkproducerende bedrijven is op dit moment het advies om nog te blijven voldoen aan de fosfaatreductieregeling tot het moment dat er duidelijkheid is.

Uitschaarverklaring voor 15 april
Een uitschaarverklaring, indien van toepassing, is nog steeds noodzakelijk. Een verzoek dient voor 15 april te worden ingediend. Op de RVO-site vindt u hierover de informatie en formulieren.

Verruiming grondgebondenheidberekening
Het fosfaatreductieplan 2017 regelt dat bedrijven hun melkveestapel terugbrengen naar het niveau van 2 juli 2015 minus 4% (referentieaantal). Grondgebonden bedrijven zijn uitgezonderd van die 4%. De berekeningsmethode voor grondgebondenheid is per 1 april verruimd. Hierdoor kunnen bedrijven met lagere melkproductie nu een lagere excretie per koe rekenen conform tabel 6 van het mestbeleid.

Heffing
Indien een bedrijf meer vee houdt dan het referentieaantal dan wordt er een heffing ingehouden via de melkafrekening. Bent u het niet eens met deze heffing of vermoedt u een fout, maak dan tijdig bezwaar tegen deze heffing. Bedrijfsspecifieke informatie voor de melk-leverende bedrijven is beschikbaar via de informatiesystemen van de zuivelondernemingen (Melkweb of Z-net). Het is verstandig om die gegevens tijdig in te zien.

Meer weten?
De adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling ondersteunen u graag. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Optimale benutting van de betalingsrechten