Menu

Fosfaatrechtenstelsel: maatregelen vleesveehouderij

20-7-2018

Op 18 juli verscheen de brief van minister Schouten over de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel. We hebben de brief voor u samengevat.

  1. Beleidsregel fosfaatrechten jongvee
    Vrouwelijk jongvee wat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen, valt ook op de vleesveebedrijven onder het fosfaatrechtenstelsel. Voor jongvee die gehouden worden voor vleesproductie de en wat nooit een kalf zal krijgen, zijn geen fosfaatrechten nodig. Reeds toegekende fosfaatrechten worden op basis van deze maatregelen herzien.
  2. Vrijstelling zoogkoeienbedrijven
    Vleesveebedrijven kunnen uitgezonderd worden van onder punt 1 genoemde, mits de toegekende fosfaatrechten worden ingeleverd en het vrouwelijk jongvee niet in de melkveehouderij terecht komt. Deze uitzonderingsmaatregel kan pas over 3 maanden definitief worden vanwege de bezwaartermijn.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met AR-Bedrijfsontwikkeling via 0317-499599 of stuur een mail.

Fosfaatrechtenstelsel: maatregelen vleesveehouderij
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route