Menu

Fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten in 2021

3-11-2021

Wilt u dit jaar nog varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten overdragen? We zijn u graag van dienst met bemiddeling en een actueel advies.

AR Bedrijfsontwikkeling is uw vertrouwde partner en bemiddelt tussen vraag en aanbod, adviseert, verzorgt overeenkomsten en begeleidt de overdracht. We staan voor zuivere bemiddeling, betrouwbaarheid, transparantie en een gedegen overeenkomst.

Fosfaatrechten en melkproductie
De fosfaatproductie per melkkoe is afhankelijk van de melkproductie. De wijze van berekenen roept nog wel eens vragen op. Het gaat namelijk niet om de geleverde, maar om de geproduceerde hoeveelheid melk. Ophaaldagen rond de jaarwisseling zorgen voor een verschil. Onderdeel van de productie is ook de biestmelk, antibioticamelk en melk die is opgevoerd aan kalveren. Daarnaast dienen eigen verbruik en eventuele huisverkoop te worden meegerekend. Ook voor het exact berekenen van de benodigde aantallen fosfaatrechten behoort op deze wijze te worden gerekend.

Afromingsvrij verleasen fosfaatrechten
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat ervoor zorgt dat melkveehouders 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij mogen verleasen. Daarmee kunnen schommelingen in de melkproductie goed worden opgevangen. Deze wetswijziging gaat pas in 2022 in werking.

Meer weten?
Ga direct naar de betreffende webpagina ‘Productierechten’ of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. U kunt ook direct bellen naar Dik Jaap Wentink, telefoon 06-13689803 of kantoor, 0317-499599.

Fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten in 2021