Menu

Aanschaf betalingsrechten rendeert

10-4-2020

Heeft u minder betalingsrechten dan subsidiabel landbouwgrond? Dan is de kans groot dat betalingsrechten nu aanschaffen zeer rendabel is. In dit artikel delen we de voorwaarden en aandachtspunten. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen is het belangrijk om uiterlijk 15 mei de betalingsrechten op naam te hebben en via de Gecombineerde Opgave de uitbetaling aan te vragen.

Voorwaarden

Voor uitbetaling van betalingsrechten moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. U moet ‘actieve landbouwer’ zijn, beschikking hebben over voldoende landbouwgrond en het minimale bedrag moet € 500 bedragen. Ook zijn er de GLB-randvoorwaarden met eisen over milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Wilt u ook in aanmerking komen voor een extra vergroeningsbetaling dan zijn vergroeningseisen. Ook zijn er de mogelijkheden voor extra betaling aan jonge landbouwers.

Vervallen betalingsrechten

Met ingang van 2020 zijn er gewijzigde regels voor het vervallen van betalingsrechten aan de nationale reserve. Betalingsrechten vervallen als u er 2 jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft. Dat is in zeer veel gevallen dus per 15 mei 2020. In het artikel Overschot betalingsrechten vervalt in 2020 leest u hoe u vervallen betalingsrechten kunt voorkomen.

Veranderingen

De waarde van betalingsrechten vermindert jaarlijks en zal in 2020 jaar naar verwachting circa € 257 bedragen. De vergroeningspremie zal naar verwachting circa € 113. Het rendement bedraagt dan € 370 minus de aanschafwaarde. De exacte hoogte van de uitbetaling wordt later dit jaar vastgesteld. Het nieuwe Glb beleid voor 2021 en daarna moet nog worden vastgesteld. Betalingsrechten zullen er in 2021 nog wel zijn. De toekomstige uitbetalingswaarde is afhankelijk van de Europese begroting.

Bemiddeling

Wilt u betalingsrechten kopen (of verkopen), informeer dan naar de mogelijkheden. AR Bedrijfsontwikkeling bemiddelt tussen landbouwers. En ook voor Tips en ondersteuning Gecombineerde Opgave kunt u deze AR specialisten terecht.

Vragen of meer weten?

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, tel 06-13689803.

Gerelateerde artikelen
Tips en ondersteuning Gecombineerde Opgave
Gecombineerde Opgave 2020
Overschot betalingsrechten vervalt in 2020

Aanschaf betalingsrechten rendeert