Menu

Laatste nieuws

1
Tips en ondersteuning Gecombineerde Opgave 19-3-2020

De Gecombineerde Opgave vraagt dit jaar meer alertheid dan voorgaande jaren. Ook tijdens de coronacrisis blijven we u volop ondersteunen. Daarbij gaan we nieuwe hulpmiddelen inzetten, zoals digitale ondersteuning. Ten eerste hebben we een aantal tips voor u op rij gezet in het artikel Gecombineer...

1
Gecombineerde Opgave 2020 5-3-2020

De Gecombineerde Opgave (GO) vraagt dit jaar meer alertheid. De GO is belangrijk voor subsidie/betalingsrechten (van nu en in de toekomst). Ook is de GO belangrijk voor het optimaal benutten van de ruimte binnen de mestregels. AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunt niet alleen bij mestbeleid en vergunn...

1
Overschot betalingsrechten vervalt in 2020 21-2-2020

Heeft u in 2020 meer betalingsrechten dan landbouwgrond? De kans is dan groot dat het overtollige deel komt te vervallen. Dat gaat sneller dan voorheen. Om dat te voorkomen is het verstandig om alert te zijn en tijdig actie te ondernemen. Met ingang van 2020 zijn er gewijzigde regels voor het verval...

1
Nieuwe mestnormen, invloed wisselend 7-2-2020

Nieuwe normen en inzichten leiden in 2020 tot gewijzigde berekening van mestproductie en plaatsingsruimte. De invloed van nieuwe normen is wisselend per bedrijfssituatie. Door gedurende het jaar het bemestingsplan actueel te houden, behoudt u inzicht in uw mestsituatie. Melkproductie bepaalt mest...

Veranderingen mestbeleid 2020 8-1-2020

De mestbalans van 2019 wordt nu opgemaakt. Dit is tevens een goed moment om te kijken naar veranderingen voor 2020. Deze veranderingen hebben betrekking op mestbeleid en betalingsrechten. De nieuwe gebruiksnormen vormen een van de belangrijkste veranderingen. Ook de kans op het vervallen van beta...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route