Menu

Laatste nieuws

1
Uitspraak Europees Hof over PAS-vergunning 9-11-2018

Het Europees Hof heeft zich op 7 november uitgesproken over het stikstofbeleid. Nu is de Raad van State aan zet om te oordelen over de PAS-vergunningen voor veehouderijen, industrie en wegenprojecten. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Dit schept onzekerheid, bijvoorbeeld als een veehouder...

1
Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij 26-10-2018

Zoogkoeienhouders hebben fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen. Alleen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen ze vrijstelling krijgen van de verplichting om fosfaatrechten te hebben. Deze vrijstelling is een uitkomst voor vleesveebedrijven die meer jo...

1
Wat brengt één extra koe in het laatje? 12-10-2018

Naarmate het jaar vordert wordt het voor melkveehouders best spannend om goed uit te komen met de fosfaatrechten. Bijsturen in dieraantallen en melklevering is beperkt mogelijk. Is het te compenseren met het kopen of leasen van rechten? En wat zijn de gevolgen als fosfaatrechten worden overschreden?...

1
Grasland vernieuwen 31-8-2018

Vanwege de droogte zijn de mogelijkheden van grasland vernieuwen in 2018 verruimd. Dit heeft de minister vorige week bekendgemaakt in een brief. De regels van 2018 hebben we voor u samengevat. Voor zowel derogatie- als niet-derogatiebedrijven gelden de volgende uiterste datums voor graslandvernie...

1
Langer bemesten vanwege droogte 31-8-2018

Vanwege de langdurige droogte van deze zomer mag er dit jaar langer worden bemest. Dit heeft de minister vorige week bekendgemaakt in een brief. De regels van 2018 hebben we voor u samengevat: Het uitrijden van mest op grasland op zand- en lössgronden mag tot en met 15 september, op klei-...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route