Menu

Laatste nieuws

1
Tijdige betaling voorwaarde derogatie 18-1-2019

Als u derogatie heeft aangevraagd, dan staat er een factuur klaar in ‘Mijn dossier’ van RVO. Dat is dit jaar voor het eerst. Zonder tijdige betaling wordt in 2019 geen derogatie verstrekt. Het aanvragen van derogatie kan t/m 31 januari 2019. RVO zet direct aansluitend een factuur klaa...

1
Aanvullende gegevens: samenstelling mestvoorraad 7-1-2019

In januari zijn veel bedrijven verplicht om de eindvoorraad dierlijke mest 2018 op te geven via mijn.rvo.nl (aanvullende gegevens). Het stikstof- en fosfaatgehalte van deze mest worden bepaald volgens de ‘best beschikbare gegevens’. Welke zijn dat in uw geval? En wat zijn aandachtspunten...

1
Grondmonsters en derogatie 2019 21-12-2018

In januari kunt u derogatie voor 2019 aanvragen. Grondmonsters mogen op 1 februari 2019 niet ouder zijn dan 4 jaar. Heeft u nieuwe grondmonsters nodig? Dan is het raadzaam om nu actie te ondernemen. Met een derogatievergunning mag het gebruik van dierlijke mest uit stikstof worden verhoogd v...

1
Uw mestboekhouding goed op orde 7-12-2018

Na de jaarwisseling staat de mestboekhouding weer op u te wachten. AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunt veel veehouderijbedrijven in diverse sectoren met het ‘Mineralen Inzicht‘-pakket. Maakt u er nog geen gebruik van? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. De complexiteit aan r...

1
Omstandigheden anders? Mestverwerkingsplicht wijzigt. 23-11-2018

Als de bedrijfsvoering verandert, verandert de hoogte van de mestverwerkingsplicht. Door nu de balans op te maken, is het nog mogelijk de zaken correct te regelen en eventueel extra VVO’s aan te schaffen. Zeker als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het effect va...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route