Menu

Laatste nieuws

1
Beleidsregels nieuwe natuurvergunningen 14-10-2019

In de stikstofbrief van 4 oktober 2019 schetst Schouten de contouren van het nieuwe stikstofbeleid. De nieuwe beleidsregels, zoals deze week bekend geworden, leiden tot inperking van de niet benutte ruimte bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen. Met het afromen van niet benutte ruimte ga...

1
Onderzaai mislukt? Dit kunt u doen! 25-9-2019

Is dit jaar de onderzaai van een vanggewas in de mais mislukt door droogte? Dan is er de mogelijkheid om dit opnieuw in te zaaien. Onder voorwaarden kan dat nu ook na 1 oktober. Veehouders met onderzaai moeten ervoor zorgen dat er uiteindelijk een gewas staat dat de bodem bedekt (resultaatverplic...

1
Stikstof houdt vergunningen in de tang 2-9-2019

Niet alleen vergunningen voor de Wet natuurbescherming, maar ook omgevingsvergunningen voor het bouwen van eenvoudige gebouwen zonder veehouderijfunctie worden niet verleend. De effecten zijn groot en overstijgen het ‘gezond boerenverstand’. Stikstofuitstoot komt niet alleen van veeho...

1
Vergunning Wet Natuurbescherming zonder PAS 5-7-2019

Onlangs heeft de Raad van State uitgesproken dat de PAS niet meer gebruikt mag worden bij toestemmingsbesluiten voor natuurbeschermingswet. Uit de regelgeving, rechtspraak en Kamerbrieven volgt welke mogelijkheden er voor de korte termijn zijn. Weiden en bemesten Voor verleende (onherroepelijke)...

1
Fosfaatrechten voor jongvee en vleesvee 21-6-2019

Het fosfaatrechtenstelstel springt alle kanten op. Voor vleesveehouders is het nauwelijks nog duidelijk in welk geval er fosfaatrechten nodig zijn en wanneer niet. We hebben het nog eens op rij gezet. Wat zegt de meststoffenwet? De tekst van de huidige wet (voorjaar 2019) is duidelijk: onder jon...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route