Menu

Laatste nieuws

1
PAS-melding legaliseren 3-7-2020

Heeft u in de periode 2015-2019 een PAS-melding gedaan voor toestemming voor de Wet Natuurbescherming? Dan is het verstandig om nu actie te ondernemen. In het kader van de stikstofproblematiek is een toestemming Wet Natuurbescherming nodig. Veel bedrijven hebben daarvoor een vergunning aangevraag...

1
Subsidie fijnstofreductie pluimveehouderij 3-7-2020

Pluimveehouders die willen investeren in fijnstofreductie kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Het gaat om bewezen innovatieve technieken zoals ionisatie en strooiselschuif. De subsidie kan tot en met 31 augustus 17.00 uur worden aangevraagd. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een emissier...

1
BGT-check: voorkom verlies van grond 19-6-2020

Met de overzetting naar BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) worden de topografische grenzen van alle percelen opnieuw vastgesteld. Daardoor verschuiven de meeste grenzen een beetje. Alle kleine beetjes samen, kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Soms zijn de afwijkingen klein...

1
Voorschot GLB-subsidie voor 15 juni aanvragen 20-5-2020

Tot uiterlijk 15 juni kunt u een voorschot aanvragen op de basis- en vergroeningsbetaling 2020. Het voorschot bedraagt maximaal € 300 per hectare met betalingsrecht en zal door RVO in juli worden uitbetaald. Het aanvragen van een voorschot is vrij eenvoudig en kan via de website van RVO...

1
Aanvraag GLB-subsidie uiterlijk 15 mei 8-5-2020

RVO heeft onlangs bekendgemaakt dat, vanwege de coronacrisis, een Gecombineerde Opgave (GO) tot en met 9 juni 2020 kan worden aangepast, zonder termijnkorting, als de GO maar uiterlijk 15 mei is ingediend en de subsidies zijn aangevraagd. Ook de benutting van betalingsrechten verdient dit jaar e...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route