Menu

Laatste nieuws

1
Stikstof houdt vergunningen in de tang 2-9-2019

Niet alleen vergunningen voor de Wet natuurbescherming, maar ook omgevingsvergunningen voor het bouwen van eenvoudige gebouwen zonder veehouderijfunctie worden niet verleend. De effecten zijn groot en overstijgen het ‘gezond boerenverstand’. Stikstofuitstoot komt niet alleen van veeho...

1
Vergunning Wet Natuurbescherming zonder PAS 5-7-2019

Onlangs heeft de Raad van State uitgesproken dat de PAS niet meer gebruikt mag worden bij toestemmingsbesluiten voor natuurbeschermingswet. Uit de regelgeving, rechtspraak en Kamerbrieven volgt welke mogelijkheden er voor de korte termijn zijn. Weiden en bemesten Voor verleende (onherroepelijke)...

1
Fosfaatrechten voor jongvee en vleesvee 21-6-2019

Het fosfaatrechtenstelstel springt alle kanten op. Voor vleesveehouders is het nauwelijks nog duidelijk in welk geval er fosfaatrechten nodig zijn en wanneer niet. We hebben het nog eens op rij gezet. Wat zegt de meststoffenwet? De tekst van de huidige wet (voorjaar 2019) is duidelijk: onder jon...

1
Afroming bij overdracht fosfaatrechten naar 20% 12-6-2019

De Eerste Kamer heeft 4 juni ingestemd met een verhoging van het afromingspercentage van 10% naar 20% bij de overdracht van fosfaatrechten. Deze wetswijziging treedt in werking op de dag na publicatie in het Staatsblad. Deze publicatie zal op (hele) korte termijn zijn. Voor overdrachten die voor die...

1
Streep door PAS; gevolgen voor boer wrang 12-6-2019

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis dienen voor het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Dat stelde de Raad van State op 29 mei na jarenlang juridisch gepuzzel. Veehouders plukken de wrange vruchten. Wat zijn de gevolgen? De Raad van State heeft ...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route