Menu

Laatste nieuws

1
Grasland vernieuwen 31-8-2018

Vanwege de droogte zijn de mogelijkheden van grasland vernieuwen in 2018 verruimd. Dit heeft de minister vorige week bekendgemaakt in een brief. De regels van 2018 hebben we voor u samengevat. Voor zowel derogatie- als niet-derogatiebedrijven gelden de volgende uiterste datums voor graslandvernie...

1
Langer bemesten vanwege droogte 31-8-2018

Vanwege de langdurige droogte van deze zomer mag er dit jaar langer worden bemest. Dit heeft de minister vorige week bekendgemaakt in een brief. De regels van 2018 hebben we voor u samengevat: Het uitrijden van mest op grasland op zand- en lössgronden mag tot en met 15 september, op klei-...

1
Is (ver)lease van fosfaatrechten een optie? 31-8-2018

Komt uw fosfaatplanning toch niet uit zoals u had verwacht of gehoopt, dan wordt bijsturen lastiger naarmate het jaar vordert. Naast de dieraantallen kunnen ook een hogere of lagere melkproductie leiden tot een overschot of tekort aan fosfaatrechten. Is lease of verlease dan een optie? En hoe zit he...

1
Adviseurs reageren gezamenlijk op Gelders beleid 17-8-2018

De geactualiseerde Omgevingsverordening Gelderland roept vragen op. Diverse adviesbureaus, waaronder AR Bedrijfsontwikkeling, hebben een gezamenlijke inspraakreactie opgesteld voor de provincie Gelderland. Zijn de nieuwe regels een verduidelijking óf toch een aanscherping van regels? Volge...

1
Fosfaatrechtenstelsel: maatregelen vleesveehouderij 20-7-2018

Op 18 juli verscheen de brief van minister Schouten over de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel. We hebben de brief voor u samengevat. Beleidsregel fosfaatrechten jongvee Vrouwelijk jongvee wat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen, valt ook op de vleesveebed...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route