Menu

Laatste nieuws

1
Landbouwgrond of natuurterrein? 13-4-2018

Wanneer is er sprake van landbouwgrond of natuurterrein? Bij het invullen van de registratie van de percelen (voor 15 mei) is dit een belangrijke vraag. Hoe telt grond mee in de mestwetgeving? En voor betalingsrechten?  Bij grasland met natuurfuncties is het niet altijd duidelijk welke ...

1
Derogatie 2018-2019 13-4-2018

Er is aan Nederland voor twee jaar derogatie verleend. Het derogatievoorstel  komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking die geldig was tot en met 31 december 2017. Zo blijft de gebruiksnorm dierlijke mest ongewijzigd voor landbouwers die gebruikmaken van derogatie. Dit betekent d...

1
POR: individueel ontheffing aanvragen 30-3-2018

Varkens en pluimveehouders die willen procederen tegen de beëindiging van de POR-regeling moeten, volgens de rechter, een nieuwe ontheffing aanvragen. Als die wordt afgewezen, dan kan volgens de rechter een bezwaar en beroep worden ingesteld. De POR-regeling werd onlangs beëindigd. Met ...

1
Gecombineerde opgave 2018 16-3-2018

De Gecombineerde opgave kan tot en met 15 mei 2018 digitaal worden ingediend. Naast de bedrijfstoeslag en de toeslag Jonge landbouwers kan de Graasdierenpremie, de tegemoetkoming Brede weersverzekering en SNL-a worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen betalingsrechten uit de Nationale Re...

1
Nieuw bestemmingsplan buitengebied? Check de gevolgen. 2-3-2018

Gemeente Geldermalsen vernieuwt het bestemmingsplan buitengebied. Past uw huidige bedrijf binnen de nieuwe regels? En wat mag er in de toekomst? Een check is waardevol. Tot en met 29 maart 2018 kunt u een reactie naar de gemeente sturen. Een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied betekent ve...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route