Varkens
Voeding
30 mei 2024

Kansen voor bijproducten door oplopende mengvoergrondstofprijzen

Op dit moment is er een stijgende trend te zien in de mengvoergrondstofprijzen. Ook richting de nieuwe oogst zien we hogere prijzen. Daarnaast worden er vanaf januari 2025 extra eisen gesteld aan de herkomst van soja.

Het is altijd moeilijk te zeggen wat op korte en langere termijn de werkelijke prijzen worden. Het in de gaten houden van de prijsontwikkelingen kan u wel uitnodigen om eens kritisch te kijken naar de mogelijkheden van uw voersysteem, eventueel na een kleine aanpassing. Denk hierbij aan:

 • Een extra nattebijproducten-silo
 • Een kegelmenger voor CCM en/of bakkerijproducten
 • Het plaatsen van een vlakbodemsilo (voor producten met minder goede loopeigenschappen)
 • Nippelvoedering met een of meerdere producten.

Onder andere de volgende producten zijn op dit moment prijstechnisch interessant:

 • Ten opzichte van soja HP (eiwit):
  • Tarwegistconcentraten
  • Eiweiss-plus
 • Ten opzichte van granen (energie):
 • Aardappelproducten (stoomschillen en friet)
 • Tarwezetmelen
 • Bakkerijproducten (droog, gekiept)

Kaaswei

Het aanbod van kaaswei is ook royaal. Om kaaswei op de nippel aan vleesvarkens te kunnen verstrekken is over het algemeen een relatief kleine investering en aanpassing in de stal nodig. De adviesprijs is op dit moment 2,35 euro per procent droge stof. Reken je dit om naar mengvoer (88% droge stof) dan kost dit 20,68 euro/100 kg. Goede kaaswei heeft nutriënten die vergelijkbaar zijn met een groeivoer. Op dit moment ligt de mengvoerprijs duidelijk hoger dan 21,00 euro.


Waar liggen bij jouw bedrijf de kansen?

Overleg met je specialist wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Zo krijg je goed in beeld wat de kansen en bedreigingen zijn. Samen bekijken we onder andere de investeringskosten, de terugverdientijd van de investering (voerkostendaling en/of resultaatsverbetering), benodigde arbeid en de risico’s.

Wil je meer weten?

Neem contact op met een van onze varkensspecialisten of met onze klantenservice via klantenservice@argroep.nl of 0317-499510.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Foto Marcel Schennink
Foto Marcel Schennink
Contact met
Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Frans Peters
Specialist varkens
Foto Frans Peters
Foto Frans Peters
Contact met
Frans Peters
Specialist varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Onze specialisten
Eelco