Algemeen
19 januari 2023

AR boekt omzetrecords in 2022

AgruniekRijnvallei (AR) heeft een uitstekend jaar achter de rug. Sinds de fusie in 2012 heeft de coöperatie nog nooit zoveel voer omgezet. In de plantaardige sector is voor het eerst de 10 miljoen euro-grens voor gewasbeschermingsmiddelen gepasseerd.

Deze resultaten werden geboekt in een dynamische en onzekere markt waarbij het voor de agrarisch ondernemers een uitdaging was om de gestegen kosten doorberekend te krijgen in de opbrengstprijzen. Ook financieel gezien heeft AR een uitstekend jaar achter de rug. Alle vier de pijlers - voer, plant, op- en overslag en winkels - hebben hieraan bijgedragen. Door in het najaar kortingen en prijsreducties over gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en voer uit te keren, hebben leden/afnemers direct meegeprofiteerd van het succes van de coöperatie.

Bijna 10% meer voer afgezet

In een krimpende markt is de mengvoeromzet van AR in 2022 met bijna 10% gestegen ten opzichte van 2021 (totale voeromzet +7,2%). Het gaat hier om autonome groei; steeds meer veehouders kiezen voor het voer van AR. In alle veehouderijsectoren is de omzet gegroeid, maar de grootste stijging komt op conto van de pluimveehouderij. In maart 2022 is AR als eerste voerleverancier in Europa gestart met de toepassing van verwerkt dierlijk eiwit in pluimveevoer en later ook in varkensvoer. Dit heeft nieuwe klanten opgeleverd. Het grootste aantal nieuwe klanten mocht AR vanuit de rundveehouderij verwelkomen. Ook in andere sectoren anticipeert AR met de voersamenstellingen op de ontwikkelingen in de markt.

Fotograaf: Merel Tuk

Fotograaf: Merel Tuk

Duurzame teelt

In 2022 heeft AR voor het eerst de 10 miljoen euro-grens gepasseerd voor gewasbeschermingsmiddelen. Deels komt dit door de gestegen prijzen en deels door de positieve klantenbalans en het toegenomen afzetvolume. AR zet daarbij in op vergroening van de gewasbescherming, de toepassing van biostimulanten om gewassen te ondersteunen en een vitale bodem. In 2022 is een recordaantal cellen behandeld met Fysium. Voor het eerst mocht dit product dat de bewaarbaarheid van het fruit vergroot ook worden toegepast in peren.

Nieuw pand Welkoop Geldermalsen

De Welkoopwinkels hebben goed gedraaid in 2022 en daarmee bijgedragen aan de korting die leden ontvingen op voer, GBM en meststoffen. De winkels zijn een belangrijke pijler binnen AR. In 2022 heeft AR daarom geïnvesteerd in een nieuw pand voor Welkoop Geldermalsen. In oktober is deze winkel feestelijk geopend.

Rijnzate strategisch belangrijk voor AR

Bij Rijnzate is het volume grondstoffen dat in 2022 is op- en overgeslagen op niveau gebleven. In de lastige grondstoffenmarkt, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zorgde Rijnzate voor een strategisch voordeel voor AR. Er konden voldoende voorraden worden aangelegd.  

Vooruitblik

In 2022 heeft AR samen met leden, medewerkers en andere stakeholders de blik op de toekomst gericht. De ontwikkelingen in de sector en maatschappij in ogenschouw nemend is de visie voor de komende jaren bepaald. Deze wordt in 2023 vertaald in een herijking van de strategie.