Menu

Laatste nieuws

1
Veldbonenteelt van eigen bodem 16-2-2018

De vraag naar eiwitgewassen van eigen bodem stijgt. De uitdaging is om een hoge eiwitopbrengst per hectare te realiseren. Veldbonen laten de laatste jaren een steeds hogere eiwitopbrengst zien. Om de teelt hiervan verder te ontwikkelen wordt er een subsidie beschikbaar gesteld voor een beperkt aanta...

1
Nieuwe kunstmestsilo's 16-2-2018

Het seizoen om kunstmest te bestellen is van start gegaan. AR is hierop goed voorbereid en heeft twee nieuwe kunstmestsilo's in gebruik genomen op de locatie in Lienden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden met betrekking tot efficiëntie en nauwkeurigheid. Dankzij de twee nieuwe silo's ku...

1
Grasland doorzaaien 16-2-2018

Het voorjaar komt er weer aan, tijd om de kwaliteit van de grasmat te beoordelen en waar nodig door te zaaien. Zaai onder de juiste omstandigheden door (grond bekwaam) en wacht niet totdat het gras straks echt begint te groeien Het advies Zaai door als de grond bekwaam i...

1
Akkerbouwmatige Ruwvoerteelt: bemesting grasland 16-2-2018

Vanaf 16 februari is het toegestaan om drijfmest uit te rijden over het grasland. Bemesting is een van de belangrijkste onderdelen voor het telen hoogwaardig ruwvoer. Te kort bemesten resulteert in een vermindering van de opbrengst en de kwaliteit. Bemesting kan op verschillende manieren plaatsv...

1
Nieuw assortiment VLOG-voer voor melkvee 16-2-2018

AR heeft een uitgebreid assortiment melkveevoeders ontwikkeld dat geproduceerd wordt volgens de VLOG-standaard. Dit houdt in dat de voeders non-GMO (vrij van gentechnieken) zijn. Hiermee anticipeert AR op de toenemende vraag naar voeders die volgens de VLOG-standaard geproduceerd zijn. De verwach...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route