Menu

Laatste nieuws

1
Nieuwe Structuurbrokken melkvee 15-9-2017

Vanuit onze Zuiver Voer-filosofie hebben we dit voorjaar de Structuurbrokken Gras geïntroduceerd. Deze brokken kenmerken zich door een zeer rustige vertering. Vooral bij snelle graskuilen of weidegras geven deze brokken rust in het rantsoen. De unieke bewerking van iedere grondstof zorgt erv...

1
Pas op met verse mais voeren 15-9-2017

De eerste mais wordt alweer gehakseld. Meestal is dit om een tijdelijk tekort te overbruggen of om een klein kuiltje te maken zodat er straks niet meteen van de grote bult gevoerd hoeft te worden. Het voeren van nieuwe mais vraagt wel de nodige aandacht. De verteringswaarden van mais zijn sterk afha...

1
Hygiëne in de voerkeuken 15-9-2017

Check uw voerkeuken en melkinstallatie regelmatig op biofilm/aanslag en reinig deze grondig. Dit helpt u om ziektes als gevolg van enterococcen, staphilococcen, salmonella’s en E.coli te voorkomen. Voordelen van het in kaart brengen van de hygiëne in de melkleidingen en het reinigen h...

1
Opslag enkelvoudige grondstoffen 15-9-2017

Steeds meer rundveehouders maken gebruik van enkelvoudige (bewerkte) grondstoffen. Er zijn verschillende manieren om deze grondstoffen op te slaan. Enkelvoudig losgestort (zoals soja, raap, mais, tarwe, gerst en sojahullen): Hier gaat het om volle vrachten van zo’n 30 ton. Er moet voldoend...

1
Aandachtspunten maishakselen 15-9-2017

We geven u graag wat aandachtspunten voor de maisoogst 2017.  Shredlage Afgelopen jaar is er veel ervaring opgedaan met shredlage. De ervaringen waren zowel positief als iets minder positief. Zorg er bij shredlage voor dat het drogestofgehalte niet te hoog is (< 35% ds). De dichthe...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route